Ekonometryczna analiza wpływu kryzysu gospodarczego na zadłużenie publiczne w krajach Unii Europejskiej

Jacek Batóg

Streszczenie


W artykule analizie poddane zostały tendencje w zakresie kształtowania się długookresowego zadłużenia publicznego krajów Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi ostatniego kryzysu gospodarczego na poziom długu publicznego i deficytów budżetowych. Wnioskowanie oparto na modelach dynamiki i współzależności produktu krajowego brutto i deficytu budżetowego oraz modelach pozwalających wyznaczyć długookresowy poziom względnego zadłużenia publicznego. Uzyskane wyniki wskazują na brak istotnej korelacji między początkowym lub końcowym poziomem zadłużenia publicznego i obserwowanym tempem wzrostu gospodarczego. Pozytywnie została natomiast zweryfikowana hipoteza mówiąca o znaczącym wpływie zjawisk kryzysowych na wzrost długookresowych względnych poziomów długu publicznego gospodarek europejskich.


Słowa kluczowe


dług publiczny, kryzys gospodarczy, Unia Europejska, modele ekonometryczne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Ayala A., Blazsek S. [2014], Contagion of Sovereign Debt in the Eurozone, „Theoretical Economics Letters”, vol. 4, http://dx.doi.org/10.4236/tel.2014.41016.

Batóg J. [2008], Badanie długookresowego zadłużenia Polski [w:] Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Borensztein E. [1989], The Effect of External Debt on Investment, „Finance and Development”, September.

Ciak J. [1998], Problem krajowego długu publicznego w Polsce, „Bank i Kredyt”, nr 1–2.

Cafiso G. [2012], Debt Developments and Fiscal Adjustment in the EU, „Intereconomics”, vol. 47, nr 1, http://dx.doi.org/10.1007/s10272-012-0407-x.

Fischer S. [1993], The Role of Macroeconomic Factors in Growth, NBER Working Paper, nr 4565, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Gong G., Greiner A., Semmler W. [2001], Growth Effects of Fiscal Policy and Debt Sustainability in the EU, „Empirica”, vol. 28, nr 1, http://dx.doi.org/10.1023/A:1010983716741.

Heinemann F. [1993], Sustainability of National Debt in Europe, „Intereconomics”, vol. 28, nr 2, http://dx.doi.org/10.1007/bf02928105.

Kołodko G.W. [1992], Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.

Kovtun N., Dolinovskaya O., Ignatyuk V. [2014], Modelling Government Debt in Ukraine and Selected EU Countries [w:] Models and Methods for Analysing and Forecasting Economic Processes. Theory and Practice, red. J. Pociecha, Cracow University of Economics Press, Cracow.

Mohd Daud S.N., Podivinsky J.M. [2011], Debt–Growth Nexus: A Spatial Econometrics Approach for Developing Countries, „Transition Studies Review”, vol. 18, nr 1, http://dx.doi.org/10.1007/s11300-011-0190-6.

Moinescu B.G. [2013], The Lending Channel and Budget Balance: Empirical Evidence from Central and Eastern European Economies, „Theoretical and Applied Economics”, vol. XX, nr 3(580).

Tamegawa K. [2012], Playing the Deficit Gamble Easily, „Theoretical Economics Letters”, vol. 2, http://dx.doi.org/10.4236/tel.2012.22037.

Wheeler M. [1999], The Macroeconomic Impacts of Government Debt: An Empirical Analysis of the 1980s and 1990s, „Atlantic Economic Journal”, vol. 27, nr 3, http://dx.doi.org/10.1007/bf02299578.

Wigger B.U. [2005], Public Debt, Human Capital Formation, and Dynamic Inefficiency, „International Tax and Public Finance”, vol. 12, nr 1, http://dx.doi.org/10.1007/s10797-005-6394-0.

World Economic Outlook. October 2008. Financial Stress, Downturns, and Recoveries [2008], International Monetary Fund, Washington, DC.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0949.0104