Analiza roli kredytów konsumpcyjnych w procesie dyfuzji innowacji – ujęcie aksjomatyczne

Beata Ciałowicz

Streszczenie


Głównym celem artykułu jest formalna analiza roli kredytów konsumpcyjnych w procesie dyfuzji innowacji. Aby zrealizować postawione zadanie, zostały użyte następujące narzędzia: teorio-mnogościowy i topologiczny aparat pojęciowy z teorii równowagi ogólnej oraz statyczny model ekonomii Debreu z pieniądzem w postaci wielozakresowego systemu relacyjnego. Dla danego modelu zdefiniowano specyficzne rozszerzenia ze względu na zmiany innowacyjne w sferze konsumpcji lub zmiany imitujące w sferze produkcji. Wprowadzone rozszerzenia umożliwiły formalne zdefiniowanie procesu dyfuzji innowacji oraz przeprowadzenie analizy roli kredytów konsumpcyjnych w tym procesie. W szczególności wykazano, że kredyty te mogą poprawić końcowy stan równowagi danego procesu.


Słowa kluczowe


kredyt konsumencki, proces dyfuzji innowacji, ekonomia Debreu z pieniądzem, schumpeterowska ewolucja innowacyjna, analiza aksjomatyczna

Pełny tekst

PDF

Literatura


Andersen E.S. [2007], Innovation and Demand [w:] Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, red. H. Hanusch, A. Pyka, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.

Ciałowicz B., Malawski A. [2010], Demand-driven Schumpeterian Innovative Evolution, The 13th International Schumpeter Society Conference, Aalborg, Denmark.

Ciałowicz B., Malawski A. [2011], The Role of Banks in the Schumpeterian Innovative Evolution – An Axiomatic Set-up [w:] Catching up, Spillovers and Innovation Networks in a Schumpeterian Perspective, red. A. Pyka, M. da Graça Derengowski Fonseca, Springer, Berlin–Heidelberg–New York.

Ciałowicz B., Malawski A. [2012], The Role of Households in the Schumpeterian Innovative Evolution – An Axiomatic Set-up, The 14th International Schumpeter Society Conference, University of Queensland, Brisbane, Australia.

Ciałowicz B., Malawski A. [2013], Demand-driven Schumpeterian Innovative Evolution [w:] Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, red. A. Malawski, Cracow University of Economics Press, Cracow.

Ciałowicz B., Malawski A. [2014], The Logic of Imitative Processes: Imitation as Secondary Innovation – An Axiomatic Schumpeterian Analysis, The 15th International Schumpeter Society Conference (ISS), Friedrich Schiller University, Jena, Germany.

Ciałowicz B. [2014], Rola imitacji w schumpeterowskiej ewolucji innowacyjnej – ujęcie aksjomatyczne [w:] Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, red. J. Pociecha, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Ciałowicz, B. [2015], Analysis of Consumer Innovativeness in an Axiomatic Approach, 51 Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Wojanów, Polska.

Ciałowicz B. [2016], Innowacyjność konsumentów w procesie dyfuzji innowacji – ujęcie aksjomatyczne [w:] Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Clark R.A., Goldsmith R.E. [2006], Interpersonal Influence and Consumer Innovativeness, „International Journal of Consumer Studies”, vol. 30, nr 1, http://doi.org/10.1111/j.1470.6431.2005.00435.x.

Debreu G. [1959], Theory of Value, Viley, New York.

Hanusch H., Pyka A. [2007a], A Roadmap to Comprehensive Neo-Schumpeterian Economics [w:] Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, red. H. Hanusch, A. Pyka, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.

Hanusch H., Pyka, A. [2007b], Principles of Neo-Schumpeterian Economics, „Cambridge Journal of Economics”, vol. 31, nr 2, https://doi.org/10.1093/cje/bel018.

Malawski A. [1999], Metoda aksjomatyczna w ekonomii, Ossolineum, Wrocław.

Malawski A. [2005], A Dynamical System Approach to the Arrow-Debreu Theory of General Equilibrium [w:] The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida.

Malawski A., Woerter M. [2006], Diversity Structure of the Schumpeterian Evolution. An Axiomatic Approach, Arbeitspapiere/Working Papers of the Swiss Institute for Business Cycle Research, nr 153, KOF, Zürich.

McMeekin A., Tomlinson M., Green K., Walsh V. [2002], Innovation by Demand: An Interdisciplinary Approach to the Study of Demand and Its Role in Innovation, Manchester University Press, Manchester–New York.

Nelson R.R., Winter S.G. [1982], An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

Rogers E.M. [1962], Diffusion of Innovations, The Free Press, New York.

Saam N.J. [2005], The Role of Consumers in Innovation Processes in Markets, „Rationality and Society”, vol. 17, nr 3, https://doi.org/10.1177/1043463105055465.

Schumpeter J.A. [1912], Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker & Humblot, Leipzig.

Sibirskij K.S., Szube A.S. [1987], Semidynamical Systems (Topological Theory), Sztinca, Kiszyniów.

Tarde G. [1890], Les lois de l’imitation. Psychologie économique, tome premier, red. F. Alcan, Bibliothèque de philosophie contemporaine, Ancienne Librairie Germer Baillière et Cie, Paris.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0957.0901