Wykorzystanie testów psychologicznych w praktyce zarządzania

Katarzyna Januszkiewicz

Streszczenie


Stosowanie testów psychologicznych w obszarze zarządzania oparte jest na założeniu, że predyspozycje psychiczne są jednym z istotnych elementów dopasowania człowieka do jego zadań zawodowych. Procedury testowe najczęściej znajdują zastosowanie w sytuacji selekcji, doboru oraz rozwoju pracowników.
Celem artykułu jest charakterystyka testu psychologicznego jako narzędzia pomiaru wykorzystywanego w praktyce zarządzania. W opracowaniu przedstawiono historię pomiaru psychologicznego oraz współczesne praktyki stosowania testów w biznesie. Zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające ze stosowania tych narzędzi, na zakończenie wskazano pożądane kierunki zmian regulacji w zakresie rozwiązań organizacyjnych.


Słowa kluczowe


testy psychologiczne, pomiar psychologiczny, standaryzacja, różnice indywidualne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Anastasi A., Urbina S. [1997], Psychological Testing, 7th ed., Prentice Hall, Upper Saddle, NJ.

APA Dictionary of Psychology [2006], American Psychological Association, Washington, DC.

Brzeziński J. [2011], Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Cronbach L.J. [1990], Essentials of Psychological Testing, 5th ed., Harper Collins, New York.

Czarnota-Bojarska J. [2009], Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Documents, European Federation of Psychologists’ Associations [2016], http://www.efpa.com.pl/?page_id=17 (data dostępu: 20.04.2016).

Evers A., Muñiz J., Bartram D., Boben D., Egeland J., Fernández-Hermida J.R., Frans Ö., Gintiliené G., Hagemeister C., Halama P., Iliescu D., Jaworowska A., Jiménez P., Manthouli M., Matesic K., Schittekatte M., Sümer H.C., Urbánek T. [2012], Testing Practices in the 21st Century: Developments and European Psychologists’ Opinions, „European Psychologist”, vol. 17(4), https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000102.

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. [2009], Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Guilford J.P. [1954], Theory of Psychological Tests [w:] J.P. Guilford, Psychometric Methods, 2nd ed., McGraw-Hill, New York.

Hornowska E. [2005], Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Jaworowska A. [2009], Co polscy psychologowie sądzą o testach?, „Nowiny Psychologiczne”, nr 1.

Jaworowska A. [2011], Testy w biznesie – wyniki ankiety [w:] Testy w biznesie. Standardy i praktyka, red. T. Szustrowa, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Kategoryzacja testów psychologicznych [2012], Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=463 (data dostępu: 5.05.2016).

The Standards for Educational and Psychological Testing [2007], American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education, Washington, DC.

Teoplitz-Wiśniewska M. [2011], O etyce w stosowaniu testów w biznesie [w:] Testy w biznesie. Standardy i praktyka, red. T. Szustrowa, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Test User Standards, European Federation of Psychologists’ Associations [2016], http://www.efpa.eu/professional-development/test-and/testing (data dostępu: 25.04.2016).

Zeidler W. [2011], Kwestionariusze w psychologii: kierunki rozwoju i pierwsze filiacje teoretyczne [w:] Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy, red. W. Zeidler, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0955.0704