Analiza porównawcza sytuacji mieszkaniowej w wybranych krajach Unii Europejskiej

Weronika Wójciaczyk

Streszczenie


W artykule starano się zweryfikować wpływ prowadzonej w wybranych państwach polityki mieszkaniowej na istniejącą sytuację mieszkaniową. Celem artykułu było zaprezentowanie i porównanie sytuacji mieszkaniowej w wybranych krajach europejskich z uwzględnieniem polityki mieszkaniowej, która była i jest w tych państwach prowadzona. Cel ten wynika z przekonania, że niektóre programy i działania rządowe okazują się bardziej skuteczne w rozwiązywaniu trudności mieszkaniowych ludności. Wybrane państwa różnią się przy tym zasadniczo, jeśli chodzi o podejście do kwestii mieszkaniowych, pokazując spektrum możliwości, od nastawienia na wynajmowanie lokali – Niemcy, do preferencji własności prywatnej – Hiszpania. W pierwszej części artykułu przedstawiono politykę mieszkaniową w wybranych krajach UE, wykorzystując dostępną literaturę tematu. Aby porównać sytuację mieszkaniową w różnych krajach, zastosowano wskaźniki ilościowe i jakościowe. Do ich konstrukcji wykorzystano istniejące dane statystyczne. W wyniku prowadzonej analizy udało się potwierdzić postawioną hipotezę o wpływie polityki mieszkaniowej na sytuację mieszkaniową w danym kraju.


Słowa kluczowe


mieszkalnictwo, programy mieszkaniowe, sytuacja mieszkaniowa w państwach Unii Europejskiej, warunki mieszkaniowe

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adams D. [2011], The ‘Wicked Problem’ of Planning for Housing Development, „Housing Studies”, vol. 26, nr 6, http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2011.593128.

Alberdi B., San Martin I. [2004], Policy and Market Responses to Affordability in Spain, „Housing Finance International”, vol. 18, nr 4.

Bischoff O., Maennig W. [2011], Rental Housing Market Segmentation in Germany according to Ownership, „Journal of Property Research”, vol. 28, nr 2, http://dx.doi.org/10.1080/09599916.2010.538477.

Bråmå Å., Andersson R. [2010], Who Leaves Rental Housing? Examining Possible Explanations for Ethnic Housing Segmentation in Uppsala, Sweden, „Journal of Housing & The Built Environment”, vol. 25, nr 3, http://dx.doi.org/10.1007/s10901-010-9179-4.

Cesarski M. [2003], Reprodukcja mieszkaniowego majątku trwałego w procesach społeczno-gospodarczych. Polska i kraje OECD – 1960–2000, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Dominiak W. [1998], Systemy oszczędnościowo-kredytowe na mieszkanie w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.

Driant J., Li M. [2012], The Ongoing Transformation of Social Housing Finance in France: Towards a Self-financing System?, „International Journal of Housing Policy”, vol. 12, nr 1, http://dx.doi.org/10.1080/14616718.2012.651337.

Eastaway M.P., San Martin Varo I. [2002], The Tenure Imbalance in Spain: The Need for Social Housing Policy, „Urban Studies”, vol. 39, nr 2, http://dx.doi.org/10.1080/00420980120102975.

Frańczuk M. [2013], System Rent to Buy a Home – „wynajmij, żeby wykupić”. Podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego, „Świat Nieruchomości”, nr 84, http://dx.doi.org/10.14659/worej.2013.84.05.

Gorczyca M. [2002], Polski dystans mieszkaniowy. Przyczyny i warunki jego pokonywania w procesie integracji z Unią Europejską, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno Ekonomicznych, z. 282, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Grudziński A. [1991], Propozycje polityki standardowe w warunkach gospodarki rynkowej, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.

Hedin K., Clark E., Lundholm E., Malmberg G. [2012], Neoliberalization of Housing in Sweden: Gentrification, Filtering, and Social Polarization, „Annals of the Association of American Geographers”, vol. 102, nr 2, http://dx.doi.org/10.1080/00045608.2011.620508.

Housing and Environmental Conditions in Post-communist Countries [2007], red. B. Komar, B. Kucharczyk-Brus, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Housing Europe Review 2012: The Nuts and Bolts of European Social Housing Systems [2011], CECODHAS Housing Europe’s Observatory, Brussels.

Housing Statistics in the European Union 2010 [2010], OTB Research Institute for the Built Environment, Delft University of Technology, The Hague.

Martínez M.T.S. [2005], Distributive Aspects of Public Expenditure on Housing in Spain, „European Journal of Housing Policy”, vol. 5, nr 3, http://dx.doi.org/10.1080/14616710500342127.

Navarro C., Ayala L. [2008], Multidimensional Housing Deprivation Indices with Application to Spain, „Applied Economics”, vol. 40, nr 5, http://dx.doi.org/10.1080/00036840600722323.

Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej [2005], red. L. Frąckiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Warszawa.

Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej [2007], http://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/Streszczenie%20A.pdf (dostęp: 16.09.2015).

Schaefer J. [2003], Financing Social Housing in France, „Housing Finance International”, vol. 17, nr 4.

Ström S. [2010], Housing and First Births in Sweden, 1972–2005, „Housing Studies”, vol. 25, nr 4, http://dx.doi.org/10.1080/02673031003711519.

Strzępek I. [2012], Warunki mieszkaniowe w Polsce na tle krajów Europejskich, „Świat Nieruchomości”, nr 1(79).

Turek B. [2013], Ponad 53 miliony dorosłych Europejczyków mieszka z rodzicami [w:] Mieszkalnictwo w roku rodziny. Raport CBOS oraz ekspertyzy i opinie w sprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków, Kongres Budownictwa, Habitat for Humanity Poland, Fundacja Bezdomnych, Warszawa.

Voigtländer M. [2009], Why Is the German Homeownership Rate So Low?, „Housing Studies”, vol. 24, nr 3, http://dx.doi.org/10.1080/02673030902875011.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0306