Państwo w roli innowatora

Elżbieta Pohulak-Żołędowska

Streszczenie


W artykule uzasadniono tezę, że dynamika innowacji przełomowych jest zdeterminowana aktywnością państwa w finansowaniu nakładów na badania i rozwój. Państwo musi wspierać proces innowacyjny również finansowo, wtedy gdy rynki są niekompletne lub nie funkcjonuje kapitał wielkiego ryzyka. Polityka innowacyjna państwa powinna służyć urzeczywistnianiu koncepcji zrównoważonego rozwoju i rozwijaniu współpracy między uczestnikami procesu innowacyjnego.


Słowa kluczowe


innowacja przełomowa, zawodność rynku, koopetycja, kapitał zasiewowy

Pełny tekst

PDF

Literatura


Acs Z.J., Carlsson B., Karlsson Ch. [1999], Entrepreneurship, Small and Medium – Sized Enterprises, and the Macroeconomy, Cambridge University Press, Cambridge.

Castells M., Himanen P. [2009], Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Christensen C.M. [2010], Przełomowe innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.

Czakon W. [2009], Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji”, nr 12.

Czarnitzki D., Fier A. [2002], Do Innovation Subsidies Crowd out Private Investment? Evidence from the German Service Sector, ZEW Discussion Papers, nr 02–04, http://econstor.eu/bitstream/10419/24802/1/dp0204.pdf (data dostępu: 23.10.2016).

Dagnino G.B., Yami S., Le Roy F., Czakon W. [2008], Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, „Przegląd Organizacji”, nr 16.

Etzkowitz H. [2008], The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action, Routledge, New York–London.

Kołakowski L. [1990], Cywilizacja na ławce oskarżonych, Res Publica, Warszawa.

Mazzucato M. [2014], The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London.

Oslo Manual [2005], European Commission, Eurostat, http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf (data dostępu: 10.05.2015).

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [1987], www.un-documents.net/our-common-future.pdf (data dostępu: 23.10.2016).

Rodrik D [2011], Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, inwestycje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Stępnicka N. [2013], Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a wyzwania współczesnej gospodarki, www.ue.katowice.pl/fileadmin/-migrated/content-uploads/3_N.Stepnicka_Koncepcja_tworczej_destrukcji...pdf (data dostępu: 23.10.2016).

Vaitheeswaran V. [2007], Something New under the Sun: A Special Report on Innovation, The Economist.

The World Competitiveness Report 1994 [1994], World Economic Forum, Lausanne.

Zorska A. [2011], Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej [w:] Chaos, czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, red. A. Zorska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0203