Analiza porównawcza modeli systemów ratownictwa w Polsce i w wybranych krajach

Grzegorz Kunikowski, Katarzyna Rostek

Streszczenie


Systemy ratownictwa gwarantują bezpieczeństwo oraz właściwy poziom ochrony ludności. Jednym z przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój systemów ratownictwa jest ich ciągłe doskonalenie oraz wzbogacanie przez wykorzystanie specjalistycznych metod i narzędzi. Odpowiedni dobór nowych metod i narzędzi powinien być poprzedzony wnikliwą analizą obecnie funkcjonujących systemów w kraju i na świecie. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagranicznych rozwiązań w zakresie ratownictwa, które zdaniem autorów warto włączyć do krajowego systemu ratownictwa. Wskazane rozwiązania są rekomendowane na podstawie analizy krajowego systemu ratownictwa i systemów działających w innych krajach.Słowa kluczowe


system ratownictwa, model systemu ratownictwa, analiza statystyk, analiza SWOT, rekomendacje

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bem A. [2015], Organizacja i finansowanie ratownictwa medycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nr 319, Wrocław.

CTIF [2016], Report no. 21, World Fire Statistics, http://www.ctif.org/ctif/world-fire-statistics (data dostępu: 27.08.2016).

ERSO [2015], Annual Accident Report 2015, European Commission, https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics_en# (data dostępu: 27.08.2016).

Kosydar-Bochenek J., Ozga D., Szymańska J., Lewandowski B. [2012], System ratownictwa medycznego na świecie a system polski, „Zdrowie Publiczne”, nr 122(1).

Kowalczyk A., Iwańska M., Gołaszewska M., Zboina J. [2015], Analiza porównawcza wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej [w:] Projektowanie systemu ratowniczego, red. J. Zboina, J. Kielin, CNBOP-PIB, Warszawa.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.

Zboina J., Wojtasiak B., Mazur J. [2015], Organizacja ochrony przeciwpożarowej w wybranych państwach Unii Europejskiej [w:] Projektowanie systemu ratowniczego, red. J. Zboina, J. Kielin, CNBOP-PIB, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1106