Postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów w zakresie współpracy zawodowej

Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka

Streszczenie


Przedmiotem rozważań w artykule są postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów. W części teoretycznej analizowane są postawy deklarowane i rzeczywiste. W szczególności rozpatrywane są postawy wobec imigrantów wybranych nacji, a także poziom ich adaptacji do kultury i obyczajowości kraju goszczącego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań.
Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: jak kształtują się postawy wykształconych Polaków wobec imigrantów i współpracy z nimi na forum zawodowym oraz czy narodowość / kraj pochodzenia ma wpływ na modalność postaw. W badaniach przeprowadzanych za pomocą specjalnie opracowanego kwestionariusza oraz wywiadów pogłębionych uczestniczyło 76 osób. Wykazano w nich zróżnicowanie postaw wobec emigrantów w zakresie zastosowanych kryteriów oceny.


Słowa kluczowe


postawy wobec imigrantów, kraj pochodzenia, współpraca zawodowa, przedstawiciele innych kultur

Pełny tekst

PDF

Literatura


Aiken R.L. [1978], Late Life, Philadelphia Press, Philadelphia.

Bartkowiak G. [1988], Niepełnosprawni w przemysłowych zakładach pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Bartkowiak G. [2016], Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Akademia Finansów i Biznesu, Warszawa–Toruń.

Bennet M.J. [1993], Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensivity [w:] Education for the Intercultural Experience, ed. R.M. Paige, Intercultural Press, Yarmouth, Maine.

Cabańska J. [2015], Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku europejskim na przykładzie państw członkowskich Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (niepublikowana praca doktorska).

Chiswick B.R., Cohen Y., Zach T. [1997], The Labor Market Status of Immigrants: Effects of the Unemployment Rate at Arrival and Duration of Residence, „Industrial and Labor Relations Review”, vol. 50, nr 2, https://doi.org/10.1177/001979399705000206.

Chung-wen Ch. [2014], Does Job Position Moderate the Relationship between Gender and Ethics?: A Cross-cultural Analysis, „Cross Cultural Management: An International Journal”, vol. 21, nr 4, https://doi.org/10.1108/ccm-01-2013-0018.

Dobrescu E.M. [2015], The Role of Italian Minority in the Economic Modernization of Romania, „Journal of International Communication Research”, April–July.

Fell C.B., König K.J., Kammerhoff J. [2016], Cross-Cultural Differences in the Attitude toward Applicants’ Faking in Job Interviews, „Journal of Business and Psychology”, vol. 31, nr 1, https://doi.org/10.1007/s10869-015-9407-8.

Fiske S.T., Cuddy A.J.C., Glick P., Xu J. [2002], A Model of (Often Mixed) Stereotype Content: Competence and Warmth Respectively Follow from Perceived Status and Competition, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 82, nr 6, https://doi.org/10.1037//0022-3514.82.6.878.

Garssen J., Nicolaas H. [2008], Fertility of Turkish and Moroccan Women in the Netherlands: Adjustment to Native Level within One Generation, „Demographic Research”, vol. 19, nr 33, https://doi.org/10.4054/demres.2008.19.33.

Hartgers M., Besjes G. [2014], Voortijdig schoolverlaters na zes jaar [w:] Jaar rapport Integratie 2014, eds R. van der Vliet, J. Ooijevaar, E. Wobma, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen.

Heath A.F., Rothon C., Kipli E. [2008], The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment, „Annual Review of Sociology”, vol. 34, nr 1, https://doi.org/10.1146/annurev.soc.34.040507.134728.

Heckhausen J., Dixon R.A., Baltes P.B. [1989], Gains and Losses in Development throughout Adulthood as Perceived by Different Adult Age Groups, „Developmental Psychology”, vol. 25, nr 1, https://doi.org/10.1037//0012-1649.25.1.109.

Hein J., Beger R.R. [2001], Legal Adaptation among Vietanmese Refugees in the United States: How International Migrants Litigate Civil Grievances during the Resettlement Process, „International Migration Review”, vol. 35, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2001.tb00024.x.

Hobcraft J., Kiernan K. [2001], Childhood Poverty, Early Motherhood and Adult Social Exclusion, „British Journal of Sociology”, vol. 52, nr 3, https://doi.org/10. 1080/00071310120071151.

Huschek D., Liefbroer A.C., Valk H.A.G. de [2010], Timing of First Union among Second-generation Turks in Europe: The Role of Parents, Peers and Institutional Context, „Demographic Research”, vol. 22, nr 16, https://doi.org/10.4054/demres.2010.22.16.

Immigrant Integration. The Dutch Case [2000], eds H. Vermeulen, R. Penninx, Het Spinhuis, Amsterdam.

Kleinepier T., Valk H.A.G. de [2015], Ethnic Differences in Family Trajectories of Young Adult Women in the Netherlands: Timing and Sequencing of Events, „Demographic Research”, vol. 35, nr 24, https://doi.org/10.4054/demres.2016.35.24.

Koryś P., Okólski M. [2004], Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, Seria: Prace Migracyjne, nr 55, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Lesthaeghe R. [2010], The Unfolding Story of the Second Demographic Transition, „Population and Development Review”, vol. 36, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1728- 4457.2010.00328.x.

Majda A., Zalewska-Puchała J., Barczyk E. [2013], Postawy studentów pielęgniarstwa wobec osób odmiennych kulturowo, „Problemy Pielęgniarstwa”, t. 21, nr 3.

Marek A., Skowron-Nalborczyk A. [2005], Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Więź, Warszawa.

Migrants in Europe: A Statistical Portrait of the First and Second Generation [2011], Eurostat, Luxembourg.

Nowicka E. [2011], Blaski i cienie migracji. Problemy cudzoziemców w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Przytuła S. [2014], Międzynarodowa kadra menedżerska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Psychologia konsumenta [2014], red. K. Stasiuk, D. Maison, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ron P. [2007], Elderly People’s Attitudes and Perceptions of Aging and Old Age: The Role of Cognitive Dissonance?, „International Journal of Geriatric Psychiatry”, vol. 22, nr 7, https://doi.org/10.1002/gps.1726.

Rosencrantz H., McNewin T.E. [1969], Factor Analysis of Attitudes toward the Aged, „Gerontologist”, vol. 9, nr 1, https://doi.org/10.1093/geront/9.1.55.

Sanders J.M., Nee V. [1996], Immigrant Self-Employment: The Family as Social Capital and the Value of Human Capital, „American Sociological Review”, vol. 61, nr 2, https://doi.org/10.2307/2096333.

Smolin J. [2011], Burning the Past. Moroccan Cinema of Illegal Immigration, „South Central Review”, vol. 28, nr 1, https://doi.org/10.1353/scr.2011.0011.

Soros G. [2002], George Soros on Globalization, Perseus Book, Cambridge.

Stefaniak A., Bilewicz M., Winiewski M. [2015], Uprzedzenia w Polsce, Stowarzyszenie Filomatów, Liberi Libri, Warszawa.

Stefaniak A., Witkowska M. [2015], Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać [w:] Uprzedzenia w Polsce, red. A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz, Liberi Libri, Warszawa.

Stephan W.G., Stephan C.W. [1985], Intergroup Anxiety, „Journal of Social Issues”, vol. 41, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1985.tb01134.x.

Strabac Z., Listhaung O. [2008], Anti-Muslim Prejudice in Europe. A Multilevel Analysis of Survey Data from 30 Countries, „Social Science Research”, vol. 37, nr 1, https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2007.02.004.

Windzio M. [2011], Linked Life-events: Leaving Parental Home in Turkish Immigrant and Native Families in Germany [w:] A Life-course Perspective on Migration and Integration, eds. M. Wingens et al., Springer, Hamburg.

Wzory i autorytety Polaków [2009], www.CBOS.pl (data dostępu: 20.06.2016).

Zomeren M. Van, Fischer A.H., Spears R. [2007], Testing the Limits of Tolerance: How Intergroup Anxiety Amplifiles Negative and Offensive Responses to Out-group-initiated Contact, „Personality and Social Psychology Bulletin”, vol. 33, nr 12, https://doi.org/10.1177/0146167207307485.

Zorlu A., Mulder C.H. [2011], Ethnic Differences in Leaving Home: Timing and Pathways, „Demography”, vol. 48, nr 1, https://doi.org/10.1007/s13524-010-0012-1.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0409