Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał

Barbara Sztokfisz

Streszczenie


W artykule zaprezentowano przegląd definicji gospodarki współdzielenia. Podkreślono rolę dostępu do dóbr i usług, który w coraz większym stopniu zastępuje posiadanie. Przedstawiono również źródło pojęcia gospodarki współdzielenia oraz główne kategorie jej podziału. Gospodarka współdzielenia została potraktowana jako alternatywny model konsumpcji, którego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystywanych zasobów i tworzenie nowej wartości dla społeczeństwa. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki rewolucji cyfrowej, która dostarcza odpowiednich narzędzi, dzięki nowej jakości w relacjach międzyludzkich, a także zwiększającej się świadomości społecznej. Celem pracy jest przegląd literatury przedmiotu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę odróżnienia gospodarki współdzielenia od rozwiązań nastawionych na zysk.


Słowa kluczowe


gospodarka współdzielenia, ekonomia współdzielenia, hiperkonsumpcja, homo collaborans, zrównoważony rozwój

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bardhi F., Eckhardt G. [2012], Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing, „Journal of Consumer Research”, vol. 39, nr 4, https://doi.org/10.1086/666376.

Belk R. [1988], Possessions and the Extended Self, „Journal of Consumer Research”, vol. 15, nr 2, https://doi.org/10.1086/209154.

Belk R. [2007], Why Not Share Rather Than Own?, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, vol. 611, nr 10, https://doi.org/10.1177/0002716206298483.

Belk R. [2010], Sharing, „The Journal of Consumer Research”, vol. 36, nr 5, https://doi.org/10.1086/612649.

Belk R. [2013], Extended Self in a Digital World, „Journal of Consumer Research”, vol. 40, nr 3, https://doi.org/10.1086/671052.

Belk R. [2014], You Are What You Can Access: Sharing and Collaborative Consumption Online, „Journal of Business Research”, vol. 67, nr 8, https://doi.org/10.1016/j.jbusres. 2013.10.001.

Benkler Y. [2005], Sharing Nicely: On Shareable Goods and the Emergence of Sharing as a Modality of Economic Production, „The Yale Law Journal”, vol. 114, nr 2, https://doi.org/10.2307/4135731.

Botsman R. [2017], The Case for Collaborative Consumption, www.rachelbotsman.com/work/the-case-for-collaborative-consumption (data dostępu: 15.03.2017).

Botsman R., Rogers R. [2010], What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York.

Codagnone C., Martens B. [2016], Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and Regulatory Issues, Digital Economy Working Paper 2016/01 JRC100369, Institute for Prospective Technological Studies, Seville.

Felson M., Spaeth J. [1978], Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach, „American Behavioral Scientist”, vol. 21, nr 4, https://doi.org/10.1177/000276427802100411.

Gansky L. [2010], The Mesh, Why the Future of Business is Sharing, Penguin Group, London.

Hamari J., Sjoklint M., Ukkonen A. [2015], The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption, „Journal of Association for Information Science and Technology”, vol. 67, nr 9, https://doi.org/10.1002/asi.23552.

Heinrisch H. [2013], Sharing Economy: A Potential New Pathway to Sustainability, „GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society”, vol. 22, nr 4, https://doi.org/10.14512/gaia.22.4.5.

Lamberton C., Rose R. [2012], When is Our Better Than Mine?, „Journal of Marketing”, vol. 76, nr 4, https://doi.org/10.1509/jm.10.0368.

Ozanne L., Ballantine W. [2010], Sharing as a form of Anti-consumption? An Examination of Toy Library Users, „Journal of Consumer Behaviour”, vol. 9, nr 6, https://doi.org/10.1002/cb.334.

Petropoulos G. [2017], An Economic Review of the Collaborative Economy, http://bruegel.org/2017/02/an-economic-review-of-the-collaborative-economy (data dostępu: 3.03.2017).

Schor J. [2014], Debating the Sharing Economy, http://www.greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy (data dostępu: 13.03.2017).

Sundararajan A. [2014], Peer-to-peer Businesses and the Sharing (Collaborative) Economy: Overview, Economic Effects and Regulatory Issue, http://smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/1-15-2014_revised_sundararajan_testimony.pdf (data dostępu: 13.03.2017).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0606