Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej

Marcin Salamaga

Streszczenie


Konsolidacja fiskalna polega na działaniach zmierzających do zrównoważenia dochodów i wydatków w budżecie państwa. Można to osiągnąć, ograniczając wydatki publiczne bądź podnosząc podatki. Konsolidacja fiskalna ma istotne konsekwencje makroekonomiczne w długim i krótkim okresie. Celem artykułu jest określenie wzorców konsolidacji fiskalnej w krajach Unii Europejskiej, do czego zastosowano wielowymiarowe metody statystyczne: analizę korespondencji i analizę skupień. Dodatkowo przeanalizowano efekty makroekonomiczne konsolidacji fiskalnej. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z Eurostatu.

Słowa kluczowe


konsolidacja fiskalna, finanse publiczne, analiza korespondencji, analiza skupień

Pełny tekst

PDF

Literatura


Alesina A. F., Ardagna S. [2009], Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending, NBER Working Paper Series No 15438, Cambrige, MA, https://doi.org/10.3386/w15438.

Almeida V., Castro G., Félix R. M., Maria I. R. [2013], Fiscal Consolidation in Small Euro-area Economy, „International Journal of Central Banking”, vol. 9, nr 4.

Beetsma R., Cimadomo J., Furtuna O., Giuliodori M. [2015], The Confidence Effects of Fiscal Consolidations, Working Paper Series No 1770, European Central Bank, Frankfurt am Main.

Blasius J. [2001], Korrespondenzanalyse, Oldenbourg Verlag, München.

Ciak J. [2002], Deficyt budżetowy – zagrożenie dla finansów publicznych, „Bank i Kredyt”, nr 5.

Clausen S. E. [1998], Applied Correspondence Analysis: An Introduction, Sage University Paper. Series: Quantitative Applications in the Social Sciences 121, Sage Publications, Thousand Oaks–London–New Delhi.

Devries P., Guajardo J., Leigh D., Pescatori A. [2011], A New Action-based Dataset of Fiscal Consolidation, IMF Working Paper No 11/128, Washington, http://dx.doi.org/10.5089/9781455264407.001.

Estevão M., Samake I. [2013], The Economic Effects of Fiscal Consolidation with Debt Feedback, IMF Working Paper No 13/136, Washington, DC, https://doi.org/10.5089/9781484304488.001.

Giavazzi F., Jappelli T., Pagano M. [2000], Searching for Non-linear Effects of Fiscal Policy: Evidence from Industrial and Developing Countries, „European Economic Review”, vol. 44, nr 7, https://doi.org/10.1016/s0014-2921(00)00038-6.

Greenacre M. [1993], Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London.

Kaplanoglou G., Rapanos V. T., Bardakas I. C. [2013], Does Fairness Matter for the Success of Fiscal Consolidation?, Economics Discussion Reports No 6, University of Athens, Department of Economics, https://doi.org/10.2139/ssrn.2267831.

Michalczyk W. [2013], Kryteria konwergencji polskiej gospodarki jako wyznacznik tempa integracji walutowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 57.

Misztal P. [2011], Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 5 (54).

Molnár M. [2012], Fiscal Consolidation: What Factors Determine the Success of Consolidation Efforts?, „OECD Journal: Economic Studies”, nr 1, http://dx.doi.org/10.1787/19952856.

Moździerz A. [2016], Spór o koncepcję konsolidacji fiskalnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 273.

Owsiak S. [2002], Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa.

Public Finances in EMU – 2007 [2007], European Economy No 3, European Commission, Brussels.

Report on Public Finances in EMU [2014], European Economy No 9, European Commission, Brussels.

Stanimir A. [2005], Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Ziółkowska W. [2016], Wybrane aspekty konsolidacji fiskalnej w sektorze general government, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6 (84), cz. 2, https://doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-01.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0971.1102