Zastosowanie rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Katarzyna Mokrzycka

Streszczenie


W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania problematyką rachunku ABC. Zmieniające się otoczenie i wysoki stopień złożoności procesów wytwórczych sprawiają, że informacje dostarczane przez tradycyjne systemy rachunku kosztów nie zawsze są adekwatne do potrzeb decyzyjnych. Istnieje zatem konieczność wdrożenia takich systemów i rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, które dostarczałyby informacji nie tylko szybko, ale przede wszystkim wiarygodnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych rozwiązań dotyczących rachunku kosztów działań, a w szczególności przedstawienie zasad projektowania i wdrażania systemu ABC oraz jego przydatności w warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, a także próba zastosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie owocowo-spożywczym. W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie praktycznego zastosowania rachunku kosztów działań w wybranym przedsiębiorstwie.


Słowa kluczowe


rachunkowość zarządcza, rachunek działań, rachunek ABC, rachunkowość finansowa, sprawozdawczość

Pełny tekst

PDF

Literatura


Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa.

Januszewski A. (2005), Stosowanie rachunku kosztów działań w polskich przedsiębiorstwach, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 1.

Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.

Kiziukiewicz T. (1999), Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław.

Klimczuk Z. (2008), Na czym polega System Activity Based Costing i Activity Based Management (ABC/ABM), „Biuletyn Rachunkowości” nr 6(54).

Naruć W., Nowak J., Wieloch M. (2008), Operacyjne planowanie finansowe – ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa.

Piechota R. (2005), Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity Based Costing, Difin, Warszawa.

Piosik A. (2006), Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa.

Rybicka K. (2011), Wykorzystywanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym (w:) Rachunek kosztów i pomiar dokonań, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Stępień K. (2011), Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych (w:) Rachunek kosztów i pomiar dokonań, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Śliwiński B. (2008), Wdrażanie rachunku kosztów działań w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 2.

Witkowski K. (2007), Jak w praktyce wykorzystywać wyniki analiz Activity Based Costing, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 3.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0606