Foreign Direct Investment in Ghana – the Political Economy Perspective

Joseph Yaw Abodakpi

Streszczenie


Tytuł artykułu: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Ghanie z perspektywy ekonomii politycznej

Każdy kraj, bez względu na poziom rozwoju (rynki rozwinięte, wschodzące czy rozwijające się), wprowadza w swojej polityce różnorodne ramy prawne i instytucjonalne oraz inne formy rozwiązań, w celu wdrożenia i realizacji własnych planów rozwojowych i inwestycyjnych. Zauważyć można, że stabilna gospodarka i sukcesywne wprowadzanie przyjaznych rozwiązań przyciąga inwestorów oraz przyczynia się  do wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Celem artykułu jest omówienie przypadku Ghany, poprzez analizę różnych programów wprowadzanych przez rząd oraz przegląd instytucji powołanych w celu wspierania wewnętrznych inwestycji. Przedstawione zostały m.in. takie instytucje, jak Ghana Investment Promotion Centre (GIPC), centrum promocji inwestycji w Ghanie, the Gateway Programme (tj. program centrum inwestycyjnego), a także przeprowadzane reformy strukturalne. Omówione zostały również obecne trendy inwestycyjne w Ghanie, znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz kierunki polityki gospodarczej mającej na celu ochronę kluczowych sektorów ghańskiej gospodarki.


Słowa kluczowe


bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), ekonomia polityczna, wzrost gospodarczy, Ghana

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Abodakpi J. (2012), Multinational Corporations and Spillover Effects in Ghana – A Look at FDI, Its Targets, Impacts, and Potential, unpublished master thesis, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Alfaro L., Chanda A., Sebnem, K. O., Sayek S. (2004), FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial Markets, “Journal of International Economics”, vol. 64, no 1, https://doi.org/10.1016/s0022-1996(03)00081-3.

Antwi-Asare T. O., Addison E. K. Y. (2000), Financial Sector Reforms and Bank Performance in Ghana, Overseas Development Institute, University of Ghana, London.

Balasubramanyam V. N., Salisu M., Sapsford D. (1996), Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS Countries, “The Economic Journal”, vol. 106, no 434, https://doi.org/10.2307/2234933.

Blomström M., Kokko A. (1997), Regional Integration and Foreign Direct Investment, NBER Working Paper no 6019, NBER, Cambridge, MA.

Borensztein E., De Gregorio J., Lee J-W. (1998), How Does Foreign Direct Ivestment Affect Economic Growth?, “Journal of International Economics”, vol. 45, no 1, https://doi.org/10.1016/s0022-1996(97)00033-0.

Busse M. (2003), Democracy and FDI, HWWA Discussion Paper no 216, HWWA, Hamburg.

Büthe T., Milner H. V. (2008), The Politics of Foreign Direct Investment into Developing Countries: Increasing FDI through International Trade Agreements, “American Journal of Political Science”, vol. 52, no 4, https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2008.00340.x.

Carkovic M., Levine R. (2002), Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?, Institute for International Economics, University of Minnesota.

Chayawisan N. (2015), Interaction between Domestic and Foreign Direct Investment in Thailand, “British Journal of Economics, Management & Trade”, vol 9, no 2, https://doi.org/10.9734/bjemt/2015/19274.

Chen J. E., Zulkifli S. A. M. (2012), Malaysian Outward FDI and Economic Growth, “Procedia-Social and Behavioural Sciences”, vol. 65, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.189.

Christopoulos D., Tsionas E. (2004), Financial Development and Economic Growth: Evidence from Panel Unit Root and Cointegration Tests, “Journal of Development Economics”, vol. 73, no 1, https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2003.03.002.

Dunning J. H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publishing, Reading, MA.

Erum N. Hussain S., Yousaf A. (2016), Foreign Direct Investment and Economic Growth in SAARC Countries, “Journal of Asian Finance, Economics and Business”, vol. 3, no 4, https://doi.org/10.13106/jafeb.2016.vol. 3.no4.57.

Fernandez R., Portes J. (1998), Returns to Regionalism: An Analysis of Non-traditional Gains from Regional Trade Agreements, “World Bank Economic Review”, vol. 12, no 2, https://doi.org/10.1093/wber/12.2.197.

GIPC (2017a), Annual Investment Report, vol. 13, no 2.

GIPC (2017b), Quarterly Report, vol. 13, no 2.

Goldstein J., Martin L. L. (2000), Legalization, Trade Liberalization, and Domestic Politics: A Cautionary Note, “International Organization”, vol. 54, no 3, https://doi.org/10.1162/002081800551226.

Hansen H., Rand J. (2006), On the Causal Links between FDI and Growth in Developing Countries, “The World Economy”, vol. 29, no 1, https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00756.x.

Hanson, G. H. (2001), Should Countries Promote Foreign Direct Investment?, G-24 Discussion Paper Series no 9, UNCTAD, Geneva.

Hermes N., Lensink R. (2003), Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth, “Journal of Development Studies”, vol. 40, no 1, https://doi.org/10.1080/00220380412331293707.

Jensen N. M. (2003), Democratic Governance and Multinational Corporations: Political Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment, “International Organization”, vol. 57, no 3, https://doi.org/10.1017/s0020818303573040.

Jude C., Levieuge G. (2014), Growth Effect of FDI in Developing Economies: The Role of Institutional Quality, DR LEO 2013-11. 2014. .

King R. G., Levine R. (1993), Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, “The Quarterly Journal of Economics”, vol. 108, no 3, https://doi.org/10.2307/2118406.

Kudina A., Jakubiak M. (2008), The Motives and Impediments to FDI in the CIS, Global Forum on International Investment, 27–28 March.

Levine R. (1997), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, “Journal of Economic Literature”, vol. 35, no 2.

Levine R. (2003), More on Finance and Growth: More Finance More Growth?, “Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, vol. 85, no 4, https://doi.org/10.20955/r.85.31-46.

Levine R., Loayza N., Beck T. (2000), Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes, “Journal of Monetary Economics”, vol. 46, no 1, https://doi.org/10.1016/s0304-3932(00)00017-9.

Li Q., Resnick A. (2003), Reversal of Fortunes: Democratic Institutions and Foreign Direct Investment Inflows to Developing Countries, “International Organization”, vol. 57, no 1, https://doi.org/10.1017/s0020818303571077.

Looking East: China – Africa Engagement. Ghana Country Case Study (2009), Accra, http://acetforafrica.org/acet/wp-content/uploads/publications/2016/09/Looking-East-Ghana-China-Case-Study-2010.pdf (accessed: 6.08.2017).

Mustafa A. M. M., Santhirasegaram S. (2013), The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Sri Lanka, “Journal of Management”, vol. 8, no 1, https://doi.org/10.4038/jm.v8i1.7551.

Naz S., Sabir G. M., Mamoon A. (2015), Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: Empirical Results from Pakistan, “Journal of Poverty, Investment and Development”, vol. 12.

O’Donnell G. A. (1978), Reflections on the Patterns of Change in the Bureaucratic-Authoritarian State, “Latin American Research Review”, vol. 13, no 1.

Omran M., Bolbol A. (2003), Foreign Direct Investment, Financial Development, and Economic Growth: Evidence from the Arab Countries, “Review of Middle East Economics and Finance”, vol. 1, no 3, https://doi.org/10.2202/1475-3693.1014.

Oneal J. R. (1994), The Affinity of Foreign Investors for Authoritarian Regimes, “Political Research Quarterly”, vol. 47, no 3, https://doi.org/10.2307/448844.

Rahman Z. U. (2014), Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Pakistan, “Journal of Economics and Sustainable Development”, vol. 5, no 27.

Saqib D., Masnoon M., Rafique N. (2013), Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth of Pakistan, “Advances in Management & Applied Economics”, vol. 3, no 1.

Schiff M., Winters L. A. (1998), Regional Integration as Diplomacy, “The World Bank Economic Review”, vol. 12, no 2, https://doi.org/10.1093/wber/12.2.271.

Simmons B. A. (2000), The Legalization of International Monetary Affairs, “International Organization”, vol. 54, no 3.

Ullah I., Shah M., Khan F. U. (2014), Domestic Investment, Foreign Direct Investment, and Economic Growth Nexus: A Case of Pakistan, “Economics Research International”, vol. 2014, https://doi.org/10.1155/2014/592719.

UNCTAD (1998), World Investment Report 1998: Trends and Determinants, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York–Geneva.

World Development Indicators (2008), https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=GH.

Yang B. (2007), Autocracy, Democracy, and FDI Inflows to the Developing Countries, “International Economic Journal”, vol. 21, no 3, https://doi.org/10.1080/10168730601027179.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0970.1001