Koncepcja informatycznego systemu rezerwacji zasobów w sądach powszechnych

Mariusz Grabowski

Streszczenie


W artykule przedstawiono koncepcję dobrej praktyki informatycznej w zakresie zarządzania zasobami rzeczowymi organizacji, która powstała podczas wdrożenia pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Opisano także cele dobrej praktyki, jej części składowe oraz efekty, jakie przyniosło jej wdrożenie.


Słowa kluczowe


ITSM, dobra praktyka, sądownictwo, technologia informacyjna

Pełny tekst

PDF

Literatura


Badanie ewaluacyjne pilotażu wdrażania dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Raport końcowy (2015), ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.

Baskerville R.L. (1999), Investigating Information Systems with Action Research, Communications of the Association for Information Systems, vol. 2, Article 19, http://aisel.aisnet.org/cais/vol2/iss1/19 (data dostępu: 15.09.2014).

Baskerville R.L., Wood-Harper A.T. (1996), A Critical Perspective on Action Research as a Method for Information Systems Research, „Journal of Information Technology”, vol. 11, nr 3, https://doi.org/10.1080/026839696345289.

Bueno T.C.D., Bortolon A., Hoeschl H.C., Mattos E.S., Santos C.S., Theiss I. (2003), Using RBC to Classify Judicial Petitions on e-Court, Proceedings of the 9th international conference on Artificial intelligence and law, ICAIL ‘03, June 24–28, Edinburgh, Scotland, UK.

Chircu A.M., Kauffman R.J., Keskey D. (2001), Maximizing the Value of Internet-based Corporate Travel Reservation Systems, Communications of The ACM, vol. 44, nr 11.

COBIT 4.1. Metodyka. Cele kontrolne. Wytyczne zarządzenia. Modele dojrzałości (2010), IT Governance Institute, Stowarzyszenie Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych ISACA, Warszawa.

Cole M., Avison D. (2007), The Potential of Hermeneutics in Information Systems Research, „European Journal of Information Systems”, vol. 16, nr 6, https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000725.

Copeland D.G., McKenney J.L. (1988), Airline Reservation Systems: Lessons from History, „MIS Quarterly”, vol. 12, nr 3.

Davison R.M., Martinsons M.G., Kock N. (2004), Principles of Canonical Action Research, „Information Systems Journal”, vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2004.00162.x.

Duliba K.A., Kauffman R.J., Lucas H.C. Jr (2001), Appropriating Value from Computerized Reservation System Ownership in the Airline Industry, „Organization Science”, vol. 12, nr 6.

Gorham U. (2012), State Courts, e-filing, and Diffusion of Innovation: A Proposed Framework of Analysis, dg.o ‘12, Proceedings of the 13th Annual International Conference on Digital Government Research, June 04–07, College Park, Meryland, USA.

Grabowski M. (2018), Koncepcja zarządzania zasobami i usługami informatycznymi w sądach powszechnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 6(978), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0611.

Grabowski M., Madej J., Trąbka J. (2018), Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4(976), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0413.

ITGI (2007), Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 4.1, IT Governance Institute, Rolling Meadows, IL.

Lin Y.L., Lee T.J. (2010), The Impacts of the Online Reservation Systems in London City Hotels, „Journal of Hospitability Marketing & Management”, vol. 19.

Luzuriaga, J.M., Cechich A. (2011), Electronic Notification of Court Documents: A Case Study, Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV ‘11, September 26–28, Tallinn, Estonia.

Paulk M.C., Weber C.V., Curtis B., Chrissis M.B. (1993), Capability Maturity Model for Software (Version 1.1), Technical Report CMU/SEI-93-TR-024 ESC-TR-93-177, February, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/1993_005_001_16211.pdf (data dostępu: 13.04. 2018).

Raport całościowy z wdrożenia za okres od 1 grudnia 2013 r. do 24 października 2014 r. (2014), oprac. WYG International, WYG Consulting, WYG PSDB, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Allerhanda na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, http://www.efs2007-2013.gov.pl/Dokumenty (data dostępu: grudzień 2016).

Vries E. (2007), Rigorously Relevant Action Research in Information Systems, University of Amsterdam, The Netherlands, Sprouts: Working Papers on Information Systems, 7(4), http://sprouts.aisnet.org/7-4 (data dostępu: 19.04. 2014).

Wade M., Hulland J. (2004), Review: The Resource-Based View and Information Systems Research: Review, Extension, and Suggestions for Future Research Quick View, „MIS Quarterly”, vol. 28, nr 1.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0979.0105