Koncepcja narzędzia informatycznego „elektroniczny nakaz doprowadzenia” przeznaczonego dla organów wymiaru sprawiedliwości

Jan Trąbka

Streszczenie


Ideą koncepcji dobrej praktyki z zakresu IT jest zastosowanie technologii elektronicznej wymiany danych (EDI) w działalności polskich jednostek wymianu sprawiedliwości. Koncepcja ta powstała podczas wdrożenia pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Dobra praktyka „Elektroniczny nakaz doprowadzenia” (e-nakaz) ma na celu wdrożenie narzędzi do elektronicznej wymiany danych dotyczących zleceń doprowadzeń oskarżonych i świadków do jednostek sądowych przez jednostki policji. Istotą dobrej praktyki jest zastąpienie tradycyjnej korespondencji papierowej elektroniczną wymianą danych pomiędzy systemami informatycznymi zainteresowanych stron z wykorzystaniem ustalonego formatu EDI (opartego na XML) oraz szyfrowanego tunelu sieciowego. Zastosowanie e-nakazu spowoduje radykalne zmniejszenie kosztu przesłania informacji, pracochłonności procesu oraz czasu wymiany informacji. W artykule przedstawiono założenia dobrej praktyki, jej koncepcję technologiczną oraz etapy i wyniki wdrożenia realizowanego w ramach wspomnianego projektu.


Słowa kluczowe


case management, nakaz doprowadzenia, EDI, XML, GPG

Pełny tekst

PDF

Literatura


Andrade A., Joia L.A. (2010), Organizational Structure and ICT Strategies in the Brazilian Justice, Proceedings of the 4th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV ‘10, October 25–28, Beijing, China.

Badanie ewaluacyjne pilotażu wdrażania dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Raport końcowy (2015), ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.

Baskerville R.L. (1999), Investigating Information Systems with Action Research, Communications of the Association for Information Systems, vol. 2, Article 19, http://aisel.aisnet.org/cais/vol2/iss1/19 (data dostępu: 15.09.2014).

Baskerville R.L., Wood-Harper A.T. (1996), A Critical Perspective on Action Research as a Method for Information Systems Research, „Journal of Information Technology”, vol. 11, nr 3, https://doi.org/10.1080/026839696345289.

Bray T., Paoli J., Sperberg-McQueen C.M., Maler E., Yergeau F. (2008), Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition), W3C Official Website: www.w3.org/TR/xml/.

Bueno T.C.D., Bortolon A., Hoeschl H.C., Mattos E.S., Santos C.S., Theiss I. (2003), Using RBC to Classify Judicial Petitions on e-Court, Proceedings of the 9th international conference on Artificial intelligence and law, ICAIL ‘03, June 24–28, Edinburgh, Scotland, UK.

Dąbrowski P. (2002), Nowe formy Electronic Data Interchange w zarządzaniu łańcuchem dostaw (w:) Logistyka on-line, red. K. Rutkowski, PWE, Warszawa.

Fryźlewicz Z., Salomon A. (2008), Podstawy architektury i technologii usług XML sieci Web, PWN, Warszawa.

Gołaczyński J. (2009), Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawach wybranych państw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Gorham U. (2012), State Courts, e-filing, and Diffusion of Innovation: A Proposed Framework of Analysis, dg.o ‘12, Proceedings of the 13th Annual International Conference on Digital Government Research, June 04–07, College Park, Meryland, USA.

Grabowski M., Madej J., Trąbka J. (2018), Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4(976), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0413.

Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka (2016), red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Seria Monografie Prawnicze, C.H. Beck, Warszawa.

Lucas M.W. (2006), PGP&GPG. Email for the Practical Paranoid, No Starch Press, San Francisco.

Luzuriaga, J.M., Cechich A. (2011), Electronic Notification of Court Documents: A Case Study, Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV ‘11, September 26–28, Tallinn, Estonia.

Millman H. (1998), A Brief History of EDI, „Info World”, vol. 20, nr 83.

Porozumienie o współpracy w zakresie elektronicznego doręczenia nakazów doprowadzeń (2014), http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/106288,Porozumienie-o-wspolpracy-w-zakresie-elektronicznego-doreczania-nakazow-doprowad.html (data dostępu: grudzień 2016).

Raport całościowy z wdrożenia za okres od 1 grudnia 2013 r. do 24 października 2014 r. (2014), oprac. WYG International, WYG Consulting, WYG PSDB, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Allerhanda na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, http://www.efs2007-2013.gov.pl/Dokumenty (data dostępu: grudzień 2016).

Rojewski M. (2012), Rola informatyzacji w rozwoju sprawnego sądownictwa i administracji na przykładzie Krajowego Rejestru Sądowego i ksiąg wieczystych, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 8.

Trąbka J. (2016), EDI/XML Interface Modeling Problems – Polish Justice Administration Institutions Case Study (w:) Knowledge, Economy, Society: Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, A. Malina, R. Węgrzyn, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków.

Wojtachnik R. (2004), Elektroniczna wymiana dokumentów. Handel, usługi, logistyka, finanse, Mikom, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0979.0107