Analiza struktury kapitału małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu branżowym. Wyniki badań empirycznych

Dorota Kędzior

Streszczenie


Celem artykułu jest analiza struktury kapitału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W opracowaniu zaprezentowano podstawowe teorie struktury kapitału odnoszące się do MŚP. Weryfikacji empirycznej poddano 6727 podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw, uwzględniając dane z lat 2012–2016. Na potrzeby analizy zbiorowość przedsiębiorstw podzielono na branże według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wskaźniki zadłużenia MŚP charakteryzują się relatywnie stabilnym poziomem oraz wyższym poziomem zadłużenia krótkoterminowego w stosunku do zadłużenia długoterminowego. Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych branżach znacznie się różnią.Słowa kluczowe


wskaźniki zadłużenia, teorie struktury kapitału, małe i średnie przedsiębiorstwa, Polska Klasyfikacja Działalności

Pełny tekst

PDF

Literatura


Akgül E.F., Sigali S. (2018), Determinants of Capital Structure: An Application on BIST Transportation Index, „Muhasebe ve Finansman Dergisi”, vol. 77.

Booth L., Aivazian V., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V. (2001), Capital Structures in Developing Countries, „The Journal of Finance”, vol. 56, nr 1, https://doi.org/10.1111/0022-1082.00320.

Cassar G., Holmes S. (2003), Capital Structure and Financing of SMEs: Australian Evidence, „Accounting & Finance”, vol. 43, nr 2, https://doi.org/10.1111/1467-629x.t01-1-00085.

Dasilas A., Papasyriopoulos N. (2015), Corporate Governance, Credit Ratings and the Capital Structure of Greek SME and Large Listed Firms, „Small Business Economics”, vol. 45, nr 1, https://doi.org/10.1007/s11187-015-9648-y.

DeAngelo H., Masulis R.W. (1980), Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation, „Journal of Financial Economics”, vol. 8, https://doi.org/10.1016/0304-405x(80)90019-7.

Degryse H., de Goeij P., Kappert P. (2012), The Impact of Firm and Industry Characteristics on Small Firms’ Capital Structure, „Small Business Economics”, vol. 38, nr 4, https://doi.org/10.1007/s11187-010-9281-8.

Dewaelheyns N., Van Hulle C. (2010), Internal Capital Markets and Capital Structure: Bank versus Internal Debt, „European Financial Management”, vol. 16, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1468-036x.2008.00457.x.

Drobetz W., Fix R. (2003), What Are the Determinants of the Capital Structure? Some Evidence for Switzerland, WWZ/Department of Finance, University of Base, Working Paper, vol. 4, nr 3.

Hall G.C., Hutchinson P.J., Michaelas N. (2004), Determinants of the Capital Structures of European SMEs, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 31, nr 5–6, https://doi.org/10.1111/j.0306-686x.2004.00554.x.

Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of financial Economics”, vol. 3, nr 4, https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x.

Jindrichovska I., Ugurlu E., Kubickova D. (2013), Changes in Capital Structure of Czech SMEs: A Dynamic Panel Data Approach, „Ekonomika a Management”, vol. 3.

Kędzior M. (2010), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – istota, ocena, przyszłość, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 58, nr 114.

Kędzior M. (2012), Capital Structure in EU Selected Countries-micro and Macro Determinants, „Argumenta Oeconomica”, vol. 1, nr 28.

López-Gracia J., Sogorb-Mira F. (2008), Testing Trade-off and Pecking Order Theories Financing SMEs, „Small Business Economies”, vol. 31, https://doi.org/10.1007/s11187-007-9088-4.

Mac an Bhaird C., Lucey B. (2010), Determinants of Capital Structure in Irish SMEs, „Small Business Economics”, vol. 35, nr 3, https://doi.org/10.1007/s11187-008-9162-6.

Michaelas N., Chittenden F., Poutziouris P. (1999), Financial Policy and Capital Structure Choice in UK SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data, „Small Business Economics”, vol. 12, nr 2, https://doi.org/10.1023/a:1008010724051.

Modigliani F., Miller M.H. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, „The American Economic Review”, vol. 48, nr 3.

Modigliani F., Miller M.H. (1963), Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, „The American Economic Review”, vol. 53, nr 3.

Myers S.C., Majluf N.S. (1984), Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information that Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics”, vol. 13, nr 2, https://doi.org/10.1016/0304-405x(84)90023-0.

Palacín-Sánchez M.J., Ramírez-Herrera L.M., di Pietro F. (2012), Capital Structure of SMEs in Spanish Regions, „Small Business Economics”, vol. 41, nr 2, https://doi.org/10.1007/s11187-012-9439-7.

Pettit R.R., Singer R.F. (1985), Small Business Finance: A Research Agenda, „Financial Management”, vol. 14, nr 3, https://doi.org/10.2307/3665059.

Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2014), Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 802.

Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2017 (2017), https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/ raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf (data dostępu: 30.03.2018).

Ray G.H., Hutchinson P.J. (1983), The Financing and Financial Control of Small Enterprise Development, „Gower Publishing”, Aldershot, England.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0979.0104