Sensoryczna ocena jakości kosmetycznych produktów nawilżających przeznaczonych do pielęgnacji skóry rąk

Jerzy Szakiel, Paweł Turek

Streszczenie


Celem artykułu jest sensoryczna ocena jakości kosmetycznych produktów nawilżających przeznaczonych do pielęgnacji skóry rąk. Wykonano ją na grupie 10 produktów dostępnych w sprzedaży detalicznej. Ocena została przeprowadzona w laboratorium sensorycznym wyposażonym w indywidualne stanowiska ocen przez zespół wybranych oceniających, z zastosowaniem metody punktowej. Uzyskane wyniki pozwoliły na obliczenie sensorycznej oceny jakości poszczególnych produktów i na podstawie ich wartości przyporządkowanie produktów do odpowiednich klas jakości. Pięć spośród przebadanych produktów zostało zakwalifikowanych do klasy jakości „dobry”, natomiast druga połowa przebadanej grupy – do klasy „dostateczny”. Wykazano również brak zależności między poziomem jakości sensorycznej badanych produktów a ich ceną.


Słowa kluczowe


analiza sensoryczna, jakość produktu, kosmetyki, kremy

Pełny tekst

PDF

Literatura


Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. (2014), Sensoryczne badania żywności, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.

Bełcikowska M., Arct J., Pytkowska K. (2005), Relacje skład-cena rynkowych szamponów do mycia włosów, „Towaroznawcze Problemy Jakości”, nr 4.

Borowski J. (2004), Analiza czy ocena? Organoleptyczna czy sensoryczna?, „Przegląd Mleczarski”, nr 6.

Bugdol M. (2011), Cena i jakość, „Problemy Jakości”, nr 5.

ISO 4121:2003. Sensory analysis. Guidelines for the use of quantitative response scales, ISO, Geneva.

ISO 5496:2006. Sensory analysis. Methodology. Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours, ISO, Geneva.

ISO 5492:2008. Sensory analysis. Vocabulary, ISO, Geneva.

ISO 8586:2012. Sensory analysis. General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors, ISO, Geneva.

ISO 6658:2017. Sensory analysis. Methodology. General guidance, ISO, Geneva.

Jackson E.C., Narasimhan R. (2010), A Dynamic Pricing Game Investigating the Interaction of Price and Quality on Sales Response, „Journal of Business & Economics Research”, vol. 8, nr 9, https://doi.org/10.19030/jber.v8i9.757.

Jędryka T. (2001), Metody sensoryczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Kardes F.R., Cronley M.L., Kellaris J.J., Posavac S.S. (2004), The Role of Selective Information Processing in Price – Quality Inference, „Journal of Consumer Research”, vol. 31, nr 2, https://doi.org/10.1086/422115.

Kosmetyki (2018), Laboratorium Podstaw Syntezy i Technologii Związków Biologicznie Czynnych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, Warszawa, http://ztibsl.ch.pw.edu.pl/3wm/upl/1329822185.pdf (data dostępu: 15.05.2018).

Lawless H.T., Heymann H. (2010), Sensory Evaluation of Food. Principles and Practices, wyd. 2, Springer, New York.

Meilgaard M.C., Civille G.V., Carr T.B. (1999), Sensory Evaluation Techniques, wyd. 3, CRC Press, London.

Płocica J., Tal-Figiel B., Figiel W. (2015), Znaczenie analizy sensorycznej i pomiarów reologicznych w ocenie preparatów kosmetycznych, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, nr 2.

Rabiej M. (2012), Statystyka z programem Statistica, Helion, Gliwice.

Szakiel J. (2016), Divergences in Instrumental Examination Results and Results of Sensory Analysis of Skin Hydration after Application of Moisturizing Cosmetic Emulsions (w:) Quality of Selected Cosmetics and Household Chemistry Products, red. T. Wasilewski, R. Zieliński, J. Żuchowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Turek P. (2013), Sensory Evaluation of the Quality of Cosmetics and Their Price. Current Trends in Commodity Science, Household and Personal Care Products, Poznań University of Economics – Faculty of Commodity Science, Poznań.

Turek P. (2018), Relacja między ceną a jakością na podstawie niezależnych testów produktów (w:) Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych, red. M. Paździor, J. Żuchowski, R. Zieliński, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom.

Utaka A. (2015), High Price Strategy and Quality Signalling, „The Japanese Economic Review”, vol. 66, nr 3, https://doi.org/10.1111/jere.12054.

Wolniak R., Moskaluk-Grochowicz A. (2016), Badania sensoryczne kosmetyków z i bez nanocząstek – analiza porównawcza, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 87.

Zmysły a jakość żywności i żywienia (2007), red. J. Gawęcki, N. Baryłko-Pikielna, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0614