Alternatywne cele przedsiębiorstwa w teorii menedżerskiej i behawioralnej

Krystyna Przybylska

Streszczenie


Określenie celu działalności przedsiębiorstwa jest jedną ze spornych kwestii we współczesnej teorii przedsiębiorstwa. O ile cel taki został jasno sformułowany w teorii neoklasycznej (maksymalizacja zysku), o tyle we współczesnych koncepcjach trudno znaleźć konsensus w tym zakresie. Krytyczne spojrzenie na neoklasyczny model przedsiębiorstwa stało się podstawą do sformułowania alternatywnych teorii przedsiębiorstwa, takich jak teorie menedżerskie i teoria behawioralna. W teoriach tych można wyodrębnić dwojakie postrzeganie celów jego funkcjonowania, a mianowicie: teorie zakładające istnienie jednego głównego celu, ale innego niż maksymalizacja zysku (teorie menedżerskie), oraz teorie zakładające, że firmy realizują wiązkę celów (teoria behawioralna).
W artykule zaprezentowano główne założenia i idee menedżerskiej i behawioralnej teorii przedsiębiorstwa. Prezentacja ta stanowi podstawę określenia celów działalności firm, które warunkują podejmowanie decyzji ekonomicznych.


Słowa kluczowe


cele przedsiębiorstwa, menedżerska teoria przedsiębiorstwa, behawioralna teoria przedsiębiorstwa, modele przedsiębiorstwa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Ahuja H.L. (2016), Advanced Economic Theory: Microeconomic Analysis, S. Chand & Company Ltd., New Delhi.

Baleanu V. (2007), The Economic Basis in Organisational Behavioural – Behavioural Theory of the Firm, „Economics”, nr 7.

Baumol W.J. (1959), Business Behaviour, Value and Growth, MacMillan, New York.

Boehlke J. (2010), Firma we współczesnej myśli ekonomicznej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Chand S. (2016), Williamson’s Utility Maximisation Theory, http://www.yourarticlelibrary.com/economics/williamsons-utility-maximisation-theorymarginaltheories/28976/ (data dostępu: 10.01.2018).

Crossan K. (2005), The Theory of the Firm and Alternative Theories of the Firm and Alternative Theories of Firm Behaviour: A Critique, „International Journal of Applied Institutional Governance”, vol. 1, nr 1.

Cyert R., March J. (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, NJ.

Figura P. (2011), Zależność między celami nadrzędnymi przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym, Politechnika Gdańska, praca doktorska, http://pbc.gda.pl/Content/12833/phd_figura_piotr.pdf (data dostępu: 20.02.2018).

Geetika G., Ghosh P., Choudhury P. (2011), Managerial Economics, Tata McGraw-Hill Education Pvt. Ltd., India.

Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Hay D.A., Morris D.J. (1987), Industrial Economics. Theory and Evidence, Oxford University Press, Oxford.

Jones T. (2004), Business Economics and Managerial Decision Making, John Wiley and Sons, West Sussex, Jones.

Koutsoyiannis A. (1979), Modern Microecnomics, McMillan, London.

Marris R. (1963), A Model of the Managerial Enterprise, „Quarterly Journal of Economics”, nr 2.

Marris R. (1964), The Economic Theory of Managerial Capitalism, MacMillan, London.

Nadar E.N., Vijayan S. (2009), Managerial Economics, Eastern Economy Edition, PHI Learning Pvt. Ltd., New Delhi.

Pass Ch., Lowes B. (1978), Managerial Theories of the Firm, „Managerial Finance”, vol. 4, nr 1, https://doi.org/10.1108/eb013410.

Penrose E.T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley, New York.

Simon H.A. (1955), A Behavioural Model of Rational Choice, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 69, nr 1, https://doi.org/10.2307/1884852.

Solek A. (2016), Behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5(953), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0501.

Williamson O.E. (1963), Managerial Discretion and Business Behaviour, „American Economic Review”, vol. 53, nr 5.

Williamson O.E. (1964), The Economics of Discretionary Behaviour: Managerial Objectives of the Theory of the Firm, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc, New York.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0503