A Resolution in the Spanish Banking Sector: The Case of Banco Popular Español

Magdalena Kozińska

Streszczenie


Tytuł artykułu: Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja w hiszpańskim sektorze bankowym – przykład Banco Popular Español

Restrukturyzacja Banco Popular Español (BPE) poprzez jego przejęcie przez Banco Santander stanowiła przykład pierwszego zastosowania systemu resolution, pozwalający na ocenę jego efektywności. Należy jednak zaznaczyć, że podobne narzędzia kryzysowe były stosowane w hiszpańskim sektorze bankowym także w latach 2008–2013. Ich analiza może być pomocna przy dokonywaniu wyboru najbardziej odpowiednich narzędzi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, które Hiszpania oraz inne kraje Unii Europejskiej mogą wykorzystać w przypadku dalszej restrukturyzacji sektora bankowego lub w przypadku kryzysu bankowego. Celem artykułu jest ocena skuteczności resolution BPE. Dokonano także oceny innych przykładów zastosowania narzędzi zbycia działalności bankowej podczas kryzysu bankowego w Hiszpanii w latach 2008–2013. Wnioski zostały wykorzystane do oceny możliwości zastosowania podobnych narzędzi w odniesieniu do innych banków w Hiszpanii i pozostałych krajach Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe


restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, unia bankowa, zarządzanie kryzysowe, sprzedaż działalności bankowej, Banco Popular Español

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Banco Popular Completes Job Cuts as 2,592 Employees Depart (2017), SNL, https://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=41209293&KeyProductLinkType=6 (accessed: 12.10.2018).

Banco Popular Espanol, S.A. Update Following Improved Macro Profile (2018), Moody’s, ,http://www.grupobancopopular.com/ES/AccionistasInversores/EmisionesyRatings/Documents/Ratings/Moody/Credit%20Opinion%20Date%2017-05-2017.pdf (accessed: 10.05.2018).

Banco Popular Group Resolution Plan (2016), SRB, https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/bpe_2016_resolution_plan_updated_on_30_10_2018.pdf (accessed: 8.04.2019).

Banco Santander Confident on Banco Popular After ‘Stabilizing’ It (2017), SNL, https://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=41465616&KeyProductLinkType=6 (accessed: 12.10.2018).

Banco Santander to Sell Stake in WiZink to Varde (2018), Market Watch, https://www.marketwatch.com/story/banco-santander-to-sell-stake-in-wizink-to-varde-2018-03-26-44851011 (accessed: 12.10.2018).

Banco Santander Warns of Litigation Risks in Popular Acquisition (2017), SNL, https://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=41217709&KeyProductLinkType=6 (accessed: 12.10.2018).

Cardenas A. (2013), The Spanish Savings Bank Crisis: History, Causes and Responses, IN3 Working Paper Series, WP13-003, IN, http://in3-working-paper-series.uoc.edu/in3/en/index.php/in3-working-paper-series/article/download/1943/1943-6177-1-PB.pdf (accessed: 14.05.2018).

Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, Official Journal of the European Union, L 287/63.

The Daily Dose Europe: Santander Launches Rights Issue; UBS Revamps EU Wealth Biz; Arige Gets New CFO (2017), SNL, https://www.snl.com/web/client?auth=

inherit#news/article?KeyProductLinkType=2&id=41200489 (accessed: 12.10.2018).

Decision of Single Resolution Board in its Executive session of 7 June 2017 concerning the adoption of a resolution scheme in respect of Banco Popular Español, S.A., (the “Institution”) with a Legal Entity Identifier: 80H66LPTVDLM0P28XF25, Addressed to FROB, https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/resolution_decision.pdf (accessed: 7.05.2018).

Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Union, L 173/190.

‘Failing or Likely to Fail’ Assessment of Banco Popular Español (2017), ECB, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170607.en.html (accessed: 9.05.2018).

Gospodarowicz M. (2015), System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem ryzyka banku i ryzyka systemowego [A system for guaranteeing deposits taking into account bank risk and systemic risk], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Hippocrates Provisional Valuation Report. Sale of Business Scenario (2017), Deloitte, https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/valuation_2_-_main_report.pdf (accessed: 10.05.2018).

Koleśnik J. (2015), Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji [Single Resolution Mechanism] (in:) M. Zaleska (ed.), Europejska unia bankowa [European Banking Union], Difin, Warszawa.

Koleśnik J. (2017), Bank Recovery and Resolution Mechanisms in Non-Banking Union Countries (in:) Z. Korzeb (ed.), Comparative Analysis of the Conditions of Banking Operation inside and outside the Euro Area: The Examples of Poland and Spain, Delta Publicaciones Universitarias, Madrid.

Kozińska M. (2017), Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym – wnioski z upadłości Banco Popular Español [Legal risk in crisis management – conclusions from the Banco Popular Español bankruptcy], „Bezpieczny Bank”, vol. 3, no 68.

Kozińska M. (2018), Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej [Forced restructuring of banks in the European Union], CeDeWu, Warszawa.

Maudos M., Vives X. (2016), Banking in Spain (in:) T. Beck, B. Casu (eds), The Palgrave Handbook of European Banking, Palgrave Macmillan, London.

Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010, Official Journal of the European Union, L 225/1.

Report on the Banking Supervision in Spain 2017 (2017), Banco de España, https://www.bde.es/bde/en/secciones/informes/Publicaciones_an/Memoria_de_la_Su (accessed: 8.05.2018).

Report on the Financial and Banking Crisis in Spain, 2008–2014 (2017), Banco de España, Madrid.

Report: Santander Gauging Interest for €15B Popular Asset Sale (2017), SNL, https://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=41042007&KeyProductLinkType=6 (accessed: 12.10.2018).

Santander cerrará 560 oficinas para integrar Popular, según RBC (2017), SNL, https://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=42134089&KeyProductLinkType=6 (accessed: 12.10.2018).

Santander Prices Rights Issue, Expects 24% YOY Rise in H1 Profit (2017), SNL, https://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=41212810&KeyProductLinkType=6 (accessed: 12.10.2018).

Santander Scales back Banco Popular-related Job Cut Plan (2017), SNL, https://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=42734542&KeyProductLinkType=6 (accessed: 12.10.2018).

Santander Sells TotalBank to Chile’s BCI for $528 Million (2017), Reuters, https://www.reuters.com/article/totalbank-ma-bci/santander-sells-totalbank-to-chiles-bci-for-528-million-idUSL8N1O125W (accessed: 12.10.2018).

Santos T. (2017), El Diluvio: The Spanish Banking Crisis 2008–2012, https://www.dnb.nl/en/binaries/Tano%20Santos_tcm47-360757.pdf (accessed: 7.05.2018).

Shoenmaker D. (2016), The Banking Union: An Overview and Open Issues (in:) T. Beck, B. Casu (eds), The Palgrave Handbook of European Banking, Palgrave Macmillan, London.

Spain: Financial System Stability Assessment (2017), IMF Country Report No 17/321, IMF, Washington.

Stiefmueller Ch. M. (2017), The Maintenance of Critical Functions as a Key Resolution Objective (in:) Understanding Bank Recovery and Resolution in the EU: A Guidebook to the BRRD, World Bank, http://pubdocs.worldbank.org/en/609571482207234996/FinSAC-BRRD-Guidebook.pdf (accessed: 15.05.2018).

Ślązak E. (2015), Idiosynkratyczne funkcje banku – ujęcie teoretyczno-praktyczne [Idiosyncratic bank functions in theory and practice], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Wołoszczenko-Hołda Ł., Niedziółka P. (2017), Agencje ratingowe a ryzyko systemowe [Rating agencies and systemic risk] (in:) J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski (eds), Społeczny kontekst ekonomii [The social context of economy], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Zaleska M. (2016), Gwarantowanie depozytów [Guaranteeing deposits] (in:) J. Koleśnik (ed.), Bankowość detaliczna [Retail banking], Difin, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0604