Język publikacji naukowych na temat wpływu robotyzacji na pracę

Monika Zbozień

Streszczenie


Cel: Celem pracy jest weryfikacja języka używanego w publikacjach naukowych na temat wpływu robotyzacji na pracę.

Metodyka badań: Analizie poddano dziesięć publikacji na temat wpływu robotyzacji na pracę opublikowanych w latach 2015–2018. Nacisk został położony na słowa oraz grupy wyrazów występujące w nich najczęściej.

Wyniki badań: Problemy najczęściej omawiane w kontekście rozwoju robotyzacji to kwestia podziału dochodu, a także kwestia polaryzacji dochodów. Za branże, na które wpływ robotów jest największy, uznaje się produkcję, prace rutynowe, prace fizyczne i zawody wykonywane przez słabiej wykształconych.

Wnioski: Przedstawiane wyniki wskazują, że problematyka podziału dochodu i polaryzacji dochodów to największe wyzwania związane z wpływem robotyzacji na pracę.

Wkład w rozwój dyscypliny: Nakreślenie kierunków aktualnych i przyszłych badań odnoszących się do wpływu robotyzacji na pracę.


Słowa kluczowe


roboty, praca, język publikacji na temat wpływu robotyzacji na pracę, robotyzacja produkcji

Pełny tekst

PDF

Literatura


Acemoglu D., Restrepo P. (2018), Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets, NBER Working Paper, nr 23285, NBER, Cambridge.

Arntz M., Gregory T., Zierahn U. (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, nr 189, OECD, Paris.

Autor D.H. (2015), Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 29, nr 3, https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3.

Carbonero F., Ernst E., Weber E. (2018), Robots Worldwide: The Impact of Automation on Employment and Trade, Research Department Working Paper, nr 36, International Labour Office, Geneva.

Chiacchio F., Petropoulos G., Pichler D. (2018), The Impact of Industrial Robots on EU Employment and Wages: A Local Labour Market Approach, Working Paper, nr 2, Bruegel, Brussels.

Dauth W., Findeisen S., Südekum J., Wößner N. (2017), German Robots – The Impact of Industrial Robots on Workers, IAB Discussion Paper, nr 30, Institute for Employment Research of the Federal Employment Agency, Nuremberg.

De Backer K., DeStefano T., Menon C., Ran Suh J. (2018), Industrial Robotics and the Global Organisation of Production, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, nr 3, OECD, Paris.

DeCanio S.J. (2016), Robots and Humans – Complements or Substitutes, „Journal of Marcoeconomics” 2016, vol. 49, https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2016.08.003.

Eden M., Gaggl P. (2018), On the Welfare Implications of Automation, „Review of Economic Dynamics”, vol. 29, https://doi.org/10.1016/j.red.2017.12.003.

Graetz G., Michaels G. (2017), Is Modern Technology Responsible for Jobless Recoveries?, „American Economic Review”, vol. 107, nr 5, https://doi.org/10.1257/aer.p20171100.

Korinek A., Stiglitz J. (2017), Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment, NBER Working Paper, nr 24174, NBER, Cambridge.

Nordhaus W.D. (2015), Are We Approaching an Economic Singularity? Information Technology and the Future of Economic Growth, NBER Working Paper, nr 21547, NBER, Cambridge.

Ramaswamy K. (2018), Technological Change, Automation and Employment: A Short Review of Theory and Evidence, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai Working Papers, nr 2, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.

Schlogl L., Sumner A. (2018), The Rise of the Robot Reserve Army: Automation and the Future of Economic Development, Work, and Wages in Developing Countries, Center for Global Development Working Paper, nr 487, Center for Global Development, Washington.

Susskind D. (2017), A Model of Technological Unemployment, Oxford University Discussion Paper, nr 819, University of Oxford, Oxford.

UNCTAD Annual Report 2016 (2017), https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dom2017_en.pdf (data dostępu: 10.04.2019).

Vermeulen B., Kesselhut J., Pyka A., Saviotti P. (2018), The Impact of Automation on Employment: Just the Usual Structural Change?, „Sustainability”, vol. 10, nr 5, https://doi.org/10.3390/su10051661.

Wolter M.I., Mönnig A., Hummel M., Schneemann C., Weber E., Zika G., Helmrich R., Maier T., Neuber-Pohl C. (2015), Industry 4.0 and the Consequences for Labour Market and Economy, IAB Forschungsbericht, nr 8/2015, Institute for Employment Research of the Federal Employment Agency, Nuremberg.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0981.0306