The Use of Blockchain Technology in Agriculture

Mustafa Cem Aldag

Streszczenie


Tytuł artykułu: Wykorzystanie technologii blockchain w rolnictwie

Cel: Celem artykułu jest ukazanie wybranych aspektów wykorzystania technologii blockchain w rolnictwie oraz produkcji i dystrybucji produktów rolnych.

Metodyka badań: Artykuł opracowany został na podstawie analizy krytycznej światowej literatury przedmiotu dotyczącej problematyki aktualnego zastosowania technologii blockchain w rolnictwie. Założono, że technologia blockchain jest wykorzystywana w sektorze rolnym w celu promowania bezpieczeństwa żywnościowego, zapobiegania oszustwom na rynku żywnościowym oraz weryfikacji pochodzenia i autentyczności produktów rolnych i środków produkcji rolnej.

Wyniki badań: Technologia blockchain pozwala na identyfikowanie w sposób przejrzysty i zrozumiały wszystkich elementów w łańcuchu wartości w rolnictwie, umożliwia wychwytywanie procesów nieoptymalnych oraz rozpoznawanie podmiotów, których intencje można uznać za nieuczciwe. Wykorzystanie technologii blockchain pozwala optymalizować ogólne warunki funkcjonowania rynku produktów żywnościowych oraz monitorować pochodzenie produktów spożywczych, co jest niezbędne w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wczesne rozpoznanie np. źródła zanieczyszczenia produktów spożywczych umożliwia szybkie rozpoczęcie działań niezbędnych do zapobiegania chorobom, a tym samym ratowania życia. Szybka reakcja na zauważone nieprawidłowości pomaga również w ograniczaniu marnotrawienia żywności, co pozwala na minimalizowanie strat finansowych.

Wnioski: Technologia blockchain współcześnie wykazuje duży potencjał w zakresie wykorzystania w sektorze rolnym. Dzięki możliwości szczegółowego śledzenia procesu produkcji żywności można ją wykorzystać w obszarze zapewniania bezpieczeństwa żywności. Ze względu na możliwość przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach technologia blockchain może być również wykorzystywana w procesie wypłacania dotacji rolnikom, co gwarantuje szeroki dostęp do programów subsydiowania rolnictwa. Ponadto technologia blockchain oferuje rolnikom możliwość internetowego negocjowania cen produktów rolnych, wykorzystania różnych metod płatności oraz wspomaga realizację procesów sprzedaży gruntów i rejestracji zakupów.

Wkład w rozwój dyscypliny: Technologia blockchain stanowi nowe rozwiązanie, możliwe do wykorzystania w sektorze rolnym, który współcześnie zmaga się z ogromnymi wyzwaniami. Pomimo że nie wypracowano spójnych regulacji w zakresie transakcji blockchain, zastosowanie tej technologii w rolnictwie w opinii autora przynosi obiecujące korzyści.


Słowa kluczowe


technologia blockchain, rolnictwo, oszustwa na rynku żywnościowym, bezpieczeństwo żywności

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Allen D. W. E., Berg Ch., Davidson S., Novak M., Potts J. (2019), International Policy Coordination for Blockchain Supply Chains, “Asia and the Pacific Policy Studies”, May, https://doi.org/10.1002/app5.281.

Anand A., McKibbin M., Pichel F. (2017), Colored Coins: Bitcoin, Blockchain, and Land Administration, 24 March, https://cadasta.org/resources/white-papers/bitcoin-blockchain-land/ (accessed: 24 November 2019).

Chang J., Katehakis M. N., Melamed B., Shi J. (2018), Blockchain Design for Supply Chain Management, “SSRN Solutions”, 27 December, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3295440 (accessed: 24 November 2019), https://doi.org/10.2139/ssrn.3295440.

Chavez-Dreyfuss G. (2016), Sweden Tests Blockchain Technology for Land Registry, June 16, https://www.reuters.com/article/us-sweden-blockchain/sweden-tests-blockchain-technology-for-land-registry-idUSKCN0Z22KV (accessed: 24 November 2019).

Chinaka M. (2016), Blockchain Technology – Applications in Improving Financial Inclusion in Developing Economies: Case Study for Small Scale Agriculture in Africa, “Research Gate Journal”.

Crosby M., Nachiappan, Pattanayak P., Verma S., Kalyanaraman V. (2016), BlockChain Technology: Beyond Bitcoin, “AIR Applied Innovation Review”, no 2.

De Fazio M. (2016), Agriculture and Sustainability of the Welfare: The Role of the Short Supply Chain, “Agriculture and Agricultural Science Procedia”, vol. 8, https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.044.

Elizur I. (2018), How to Use Blockchain and Big Data for Better Small Business Profits, 26 December, https://smallbiztrends.com/2018/02/big-data-blockchain-small-business.html (accessed: 24 November 2019).

Fernández-Caramés T. M., Fraga-Lamas P. (2017), A Review on the Use of Blockchain for the Internet of Things, “IEEE Access”, vol. 6, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2842685.

Ge L., Brewster C., Spek J., Smeenk A., Top J. (2017), Blockchain for Agriculture and Food: Findings from the Pilot Study, Wageningen Economic Research Report 2017-112, http://ictupdate.cta.int/2018/09/04/the-rise-of-blockchain-technology-in-agriculture/ (accessed: 24 November 2019).

Iuon-Chang Lin, Hsuan Shih, Jui-Chun Liu, Yi-Xiang Jie (2018), Food Traceability System Using Blockchain, Proceedings of 79th IASTEM International Conference, Tokyo, Japan, 6th–7th October 2017, http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/1121-151134311859-64.pdf (accessed: 24 November 2019).

Kamilaris A., Prenafeta-Boldú F., Fonts A. (2018), The Rise of Blockchain Technology in Agriculture, http://ictupdate.cta.int/2018/09/04/the-rise-of-blockchain-technology-in-agriculture/ (accessed: 24 November 2019).

Khan M. A., Salah K. (2017), IoT Security: Review, Blockchain Solutions, and Open Challenges, “Future Generation Computer Systems”, vol. 82, https://doi.org/10.1016/j.future.2017.11.022.

Kim H., Laskowski M. (2018), Toward an Ontology-driven Blockchain Design for Supply-chain Provenance, “Intelligent Systems in Accounting, Finance, and Management”, vol. 25, no 1, https://doi.org/10.1002/isaf.1424.

Lemieux V. L. (2016), Trusting Records: Is Blockchain Technology the Answer?, “Records Management Journal”, vol. 26, no 2, https://doi.org/10.1108/rmj-12-2015-0042.

Prasannan K., Varghese B., Smita C. T. (2019), Evaluation of Supply Chain Management Based on Block Chain Technology and Homomorphism Encryption, “International Journal of Information Systems and Computer Sciences”, vol. 8, no 2, https://doi.org/10.30534/ijiscs/2019/15822019.

Ray P., Om Harsh H., Daniel A., Ray A. (2019), Incorporating Block Chain Technology in Food Supply Chain, “International Journal of Management Studies”, vol. VI, no 1(5), https://doi.org/10.18843/ijms/v6i1(5)/13.

Swan M. (2015), Blockchain: Blueprint for a New Economy, O’Reilly Media, Sebastopol, CA.

Swan M. (2018), Blockchain: Blueprint for a New Economy, O’Reilly Media, May 21, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3006358 (accessed: 24 November 2019).

Tian F. (2016), An Agri-food Supply Chain Traceability System for China Based on RFID & Blockchain Technology, 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM), https://doi.org/10.1109/ICSSSM.2016.7538424.

Tian F. (2017), A Supply Chain Traceability System for Food Safety Based on HACCP, Blockchain & Internet of Things, International Conference on Service Systems and Service Management, https://doi.org/10.1109/ICSSSM.2017.7996119.

Underwood S. (2016), Blockchain beyond Bitcoin, “Communications of the ACM”, vol. 59, no 11, https://doi.org/10.1145/2994581.

Yu-Pin Lin, Petway J., Anthony J., Mukhtar H., Shih-Wei Liao, Cheng-Fu Chou, Yi-Fong Ho (2017), Blockchain: The Evolutionary Next Step for ICT E-Agriculture, “Environment Journal”, vol. 4, no 3, https://doi.org/10.3390/environments4030050.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0982.0401