Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19

Katarzyna Mierzejewska, Michał Chomicki

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest zbadanie kontekstu psychospołecznego pracy zdalnej. W szczególności skoncentrowano się na zjawisku zaangażowania oraz niedogodnościach wywołanych przez niestandardową formę świadczenia pracy.

Metodyka badań: Badanie przeprowadzono na celowo dobranej próbie 201 pracowników, których praca stanowi tzw. digital output, co pozwala na świadczenie pracy zdalnie.

Wyniki badań: Przeprowadzone badanie wykazało, że jednostki, świadcząc pracę stacjonarnie, przejawiają wyższy poziom wigoru, poświęcenia i zaabsorbowania, niż wykonując pracę zdalnie. Za najistotniejszą niedogodność związaną z pracą zdalną uznano brak kontaktów towarzyskich.

Wnioski: W porównaniu z pracą świadczoną stacjonarnie długotrwałe świadczenie pracy zdalnie może negatywnie wpływać na zaangażowanie jednostek w pracę w trzech wymiarach – wigoru, poświęcenia i zaabsorbowania.

Wkład w rozwój dyscypliny: Otrzymane wyniki dają podstawy do dalszych badań dotyczących aspektów psychospołecznych w kontekście pracy zdalnej.


Słowa kluczowe


praca zdalna, pandemia COVID-19, zaangażowanie w pracę, aspekty psychospołeczne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Antal (2020), Raport: Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmian, https://antal.pl/wiedza/raport/elastycznosc-specjalistow-i-menedzerow-w-dobie-zmiany (data dostępu: 26.10.2020).

Bąk E. (2006), Elastyczne formy zatrudnienia, C.H. Beck, Warszawa.

Brosix (2019), Working Remotly, https://www.brosix.com/files/docs/Working-Remotely-Statistics-and-Data.pdf (data dostępu: 10.05.2020).

Dolot A. (2020), Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną – perspektywa pracownika, „E-mentor”, nr 1(83), https://doi.org/10.15219/em83.1456.

Haven Life (2018), The Cities with the Most Remote Workers, https://havenlife.com/blog/cities-with-the-most-remote-workers/ (data dostępu: 10.05.2020).

Jeran A. (2016), Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy, „Opuscula Sociologica”, nr 2, https://doi.org/10.18276/os.2016.2-04.

Kantar TNS (2018), Raport: The Remote Future. Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników, Edycja Polska, http://branden.biz/wp-content/uploads/2018/06/The-Remote-Rnek-pracy-zdanej.pdf (data dostępu: 12.05.2020).

Łochnicka D. (2015), Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCIV.

Oreg S., Vakola M., Armenakis A. (2011), Change Recipients’ Reactions to Organizational Change: A 60-Year Review of Quantitative Studies, „The Journal of Applied Behavioral Science”, vol. 47, nr 4, https://doi.org/10.1177/0021886310396550.

Owl Labs (2019), State of Remote Report, https://www.owllabs.com/hubfs/Owl%20Labs%202019%20State%20of%20Remote%20Work%20Report%20PDF.pdf (data dostępu: 10.05.2020).

Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A.B. (2002), The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach, „Journal of Happiness Studies”, nr 3, https://doi.org/10.1023/A:1015630930326.

Sęczkowska K. (2019), Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej, „Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka”, nr 2.

Szluz B. (2013), Telepraca – nowoczesna elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy. Szansa czy zagrożenie?, „Modern Management Review”, vol. XVIII, nr 20(4), https://doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.59.

Toffler A. (1980), The Third Wave, William Morrow, New York.

Wróbel P., Jendza D. (2018), Telepraca – regulacje prawne a praktyka rynku pracy, „E-mentor”, nr 3(75), https://doi.org/10.15219/em75.1363.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0987.0302