Wykorzystanie metody DEA w analizie efektywności klubów piłkarskich

Łukasz Leksowski

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest określenie efektywności klubów piłkarskich występujących w lidze angielskiej, jednej z czołowych lig piłkarskich na świecie, a także określenie użyteczności metody DEA w ocenie efektywności klubów piłkarskich.

Metodyka badań: Badanie przeprowadzone zostało z użyciem DEA, jednej z najpopularniejszych metod służących do oceny efektywności obiektów.

Wyniki badań: Przeprowadzone badanie pozwoliło wskazać najbardziej efektywne, z punktu widzenia metody DEA, angielskie kluby piłkarskie. Wśród nich znalazły się Leicester City, Reading, Fulham i Burnley. Tylko jeden z klubów, Manchester United, zaliczał się do grupy efektywnych we wszystkich sezonach poddanych analizie. W zdecydowanej większości analizowanych sezonów wszystkie zmienne, które zostały określone jako potencjalnie istotne, wpłynęły pozytywnie na skuteczność modelu służącego do oceny efektywności klubów piłkarskich.

Wnioski: Angielskie kluby piłkarskie charakteryzują się dużą efektywnością, głównie dzięki wysokim przychodom i dobrym wynikom sportowym osiąganym w rozgrywkach międzynarodowych. W większości przypadków kluby należące do sportowej czołówki zaliczały się do grupy drużyn o najlepszym wskaźniku efektywności.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzona analiza potwierdza użyteczność metody DEA w określeniu efektywności klubów piłkarskich. Ponadto umożliwia ocenę funkcjonowania angielskich klubów piłkarskich w sposób kompleksowy, obejmujący zarówno ich wyniki finansowe, jak i sportowe.


Słowa kluczowe


metoda DEA, wyniki finansowe, przychody, koszty, wskaźnik efektywności, wyniki sportowe

Pełny tekst

PDF

Literatura


Annual Review of Football Finance (2021), Deloitte Sports Business Group.

Domagała A. (2009), Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Färe R., Lovell C.A.K. (1978), Measuring the Technical Efficiency of Production, ,,Journal of Economic Theory”, vol. 19(1).

Football Money League (2021), Deloitte Sports Business Group.

Freitas M., Flach L., Sousa Farias R. (2017), Efficiency Determinants in Brazilian Football Clubs, ,,Brazilian Business Review”, vol. 14 (special ed.), https://doi.org/10.15728/edicaoesp.2017.1.

Guzman-Raja I., Guzman-Raja M. (2021), Measuring the Efficiency of Football Clubs Using Data Envelopment Analysis, ,,SAGE journals”, 1 lutego, https://doi.org/

1177/2158244021989257.

Halkos G., Tzeremes N. (2011), A Non-Parametric Analysis of the Efficiency of the Top European Football Clubs, ,,MPRA Paper” no 31173, University Library of Munich.

Halkos G., Tzeremes N. (2012), A Two-Stage Double Bootstrap DEA: The Case of the Top 25 European Football Clubs’ Efficiency Levels, ,,Managerial and Decision Economics”, vol. 34(2), https://doi.org/10.1002/mde.2597.

Haq Bhat Z., Sultana D., Bashir Lone S. (2017), Efficiency Evaluation of Football Teams in English Premier League: Application of Data Envelopment Analysis, ,,International Journal of Data Envelopment Analysis”, vol. 5(4).

Jardin M. (2009), Efficiency of French Football Clubs and its Dynamics, ,,MPRA Paper” no 19828, University of Munich.

Kulikova L.I., Goshunova A.V. (2014), Efficiency Measurement of Professional Football Clubs: A Non-Parametric Approach, ,,Life Science Journal”, nr 11.

Pestana Barros C., Garcia-del-Barrio P. (2011), Productivity Drivers and Market Dynamics in the Spanish First Division Football League, ,,Journal of Productivity Analysis” vol. 35(1), https://doi.org/10.1007/s11123-010-0196-9.

Pyatunin A., Vishnyakova A., Sherstneva N., Mironova S., Dneprov S., Grabozdin Y. (2016), The Economic Efficiency of European Football Clubs – Data Envelopment Analysis (DEA) Approach, ,,International of Journal Environmental and Science Education”, vol. 11(15).

Ribeiro A., Lima F. (2012), Portuguese Football League Efficiency and Players’ Wages, ,,Applied Economic Letters”, vol. 19(6), https://doi.org/10.1080/13504851.2011.591719.

Tiedemann T., Francksen T., Latacz-Lohmann U. (2010), Assesing the Performance of German Bundesliga Football Players: A Non-Parametric Metafrontier Approach, ,,Central European Journal of Operations Research”, vol. 19(4), https://doi.org/10.1007/s10100-010-0146-7.

Villa G., Lozano S. (2016), Assesing the Scoring Efficiency of a Football Match, ,,European Journal of Operational Research”, vol. 255(2), https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.05.024.

Wyszyński A. (2017), Sytuacja finansowa klubów Ekstraklasy w ujęciu metody DEA, ,,Gospodarka Narodowa”, nr 288(2), https://doi.org/10.33119/GN/100742.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0995.0106