Misja i wartości jako instytucja wewnętrznej architektury przedsiębiorstwa

Sławomir Kamosiński

Streszczenie


Cel: Celem badań jest analiza postawy przedsiębiorców wobec misji i wartości w organizacji. Poszukiwano źródeł inspiracji przedsiębiorców w zakresie implementacji tego niematerialnego elementu wewnętrznej architektury przedsiębiorstwa oraz odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ mają misja i wartości na trwałość organizacji gospodarczych.

Metodyka badań: Przyjęty cel zrealizowano z wykorzystaniem badań jakościowych w formie wywiadów, które przeprowadzono wśród przedsiębiorców z sektora mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie wywiadów przedsiębiorcy udzielali swobodnych dłuższych wypowiedzi; rozmowy były nagrywane. Realizowano je w latach 2017–2019 oraz 2020–2021.

Wyniki badań: W firmach rodzinnych misja i wartości jako dziedzictwo przeszłości są przejmowane w procesie sukcesji. Część przedsiębiorców uznaje je za element „sentymentalny” zakłócający biznes i dlatego odrzucają je jako zbędny balast. Pomimo to misja i wartości są w tych firmach dostrzegane, a realizowane są w ramach tzw. wypracowanych reguł postępowania. W pozostałych przedsiębiorstwach omawiane elementy niematerialne architektury wewnętrznej firmy są implementowane pod wpływem czynników zewnętrznych i wynikają z potrzeby wzbogacenia przekazu marketingowego organizacji.

Wnioski: Uzyskane wyniki pozwalają na konstatację, że w następstwie wzrostu świadomości konsumentów w zakresie poszanowania dostępnych zasobów Ziemi przedsiębiorcy przyjmują misję i wartości jako niematerialny element wspomagający efektywność gospodarowania dzisiaj i projektowanie przyszłości.

Wkład w rozwój dyscypliny: Prowadzone badania stanowią wkład w dyscyplinę ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości polegający na ich uzupełnieniu o analizę niematerialnego (kulturowego) czynnika wewnętrznej architektury firmy.


Słowa kluczowe


misja i wartości w przedsiębiorstwie, firma rodzinna, mentalność założyciela, architektura wewnętrzna organizacji

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Filipiak J., Domaradzki K. (2022), Dlaczego się udało. Filozofia i strategie twórcy Comarchu, Znak, Kraków.

Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.

Hamel G., Breen B. (2008), Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Red Horse, Lublin.

Hausner J. (2019), Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Wydawnictwo Nieoczywiste, Siedliska.

Klimczak B. (2011), Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Kochanowicz J. (2010) Wprowadzenie (w:) Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Maroda, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes, Warszawa.

Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2021), Marketing 5.0. Technologie Next Tech, MT Biznes, Warszawa.

Koźmiński A.K. (2016), Wyobraźnia ekonomiczna, Poltext, Warszawa.

Koźmiński A.K., Noga A., Piotrowska K., Zagórski K. (2020), The Balanced Development Index for Europe’s OECD Countries, 1999–2017, Springer, New York.

Lewandowska A. (2020), Strategiczna logika firm rodzinnych. Model BELIEFS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moszkowicz M. (1993), Misja – doktryna przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 1.

Obłój K. (2017), Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość, Poltext, Warszawa.

Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ritzer G. (2005), Makdonaldyzacja społeczeństwa, Muza, Warszawa.

Rybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szpakowski M.K. (2018), Przedsiębiorczość. Zarządzanie przedsiębiorstwem od A do Z, Knowledge Innovation Center, Zamość.

Sztompka P. (2002), Socjologia, Znak, Kraków.

Welch J., Welch S. (2010), Winning znaczy zwyciężać, Studio Emka, Warszawa.

Wilkin J. (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Zbiegień-Maciąg L. (2013), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zielnicki K. (1990), Przyszłość oparta na kulturze organizacyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 10.

Zook Ch., Allen J. (2017), Mentalność założyciela jako podstawa sukcesu firmy, MT Biznes, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0996.0207