Socially Responsible Management of Human Resources in SMEs during the COVID-19 Pandemic

Jolanta Stec-Rusiecka, Agata Warmińska

Streszczenie


Objective: The paper examines whether the COVID-19 pandemic has influenced SMEs to take socially responsible actions in their HR management.

Research Design & Methods: The paper reviews the literature with regard to human resources management in SMEs and corporate social responsibility. Empirical research was carried out with a survey, with respondents filling out an online questionnaire. The research covered 241 small and medium-sized enterprises (SMEs) operating in south-eastern Poland.

Findings: The main research problem was the analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the continuation of socially responsible activities in HR management at SMEs. The first hypothesis – that there is a correlation between the application of social responsibility before the COVID-19 pandemic and the implementation of socially responsible human resources management activities during the pandemic – was verified. The second hypothesis – that the implementation of socially responsible activities does not depend on the location of SMEs – was not confirmed.

Implications / Recommendations: The results of the research show that during the COVID-19 pandemic companies continued to combine employee performance assessments with CSR activities, rewarding socially responsible activities undertaken by employees, providing employees with favourable working conditions, and supporting them in training and professional development.

Contribution: The research and analysis both enrich the current scientific knowledge base on social responsibility with data on the social commitment of employers to employees in a crisis situation.


Słowa kluczowe


small and medium-sized enterprises (SMEs), human resources management (HRM), corporate social responsibility (CSR), COVID-19 pandemic

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Açikgöz Ö., Günay A. (2020), The Early Impact of the Covid-19 Pandemic on the Global and Turkish Economy, “Turkish Journal of Medical Sciences”, vol. 50(9), https://doi.org/10.3906/sag-2004-6.

Adamik A. (2003), Zasoby i umiejętności w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, vol. 4(2).

Anderson R. M., Heesterbeek H., Klinkenberg D., Hollingsworth T. D. (2020), How Will Country-based Mitigation Measures Influence the Course of the COVID-19 Epidemic?, “The Lancet”, vol. 395(10228), https://doi.org/10.1016%2FS0140-6736(20)30567-5.

Aurangzeb, Asif M., Amin M. K. (2021), Resources Management and SME’s Performance, “Humanities & Social Sciences Reviews”, vol. 9(3), https://doi.org/10.18510/hssr.2021.9367.

Baker T., Judge K. (2020), How to Help Small Businesses Survive COVID-19, Columbia University School of Law, Center for Law & Economic Studies, Working Paper, no. 620.

Bem-Kozieł K. (2008), CSR a efektywność pracy (in:) Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, M. Bąk, P. Kulawczuk (eds), IBnDiPP, Warszawa.

Burgdorf R. K. (2021), COVID-19 and Its Effect on CSR, MA in Culture, Communication & Globalization, Master Programme, Aalborg University, Aalborg.

Camilleri M. A. (2021), The Employees’ State of Mind during COVID-19: A Self-determination Theory Perspective, “Sustainability”, vol. 13(7), https://doi.org/10.3390/su13073634.

Ceranić S., Popović B. (2009), Human Resources Management in Small and Medium Enterprises, “Applied Studies in Agribusiness and Commerce”, vol. 3(1–2).

Cucculelli M., Peruzzi V. (2018), Post-crisis Firm Survival, Business Model Changes, and Learning: Evidence from the Italian Manufacturing Industry, “Small Business Economics”, vol. 54(2).

Cyran K. (2017), Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP, “Studia Ekonomiczne”, vol. 343.

Drucker P. F. (1998), Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Fabi B., Raymond L., Lacoursière R. (2009), Strategic Alignment of HRM Practices in Manufacturing SMEs: A Gestalts Perspective, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, vol. 16(1), https://doi.org/10.1108/14626000910932854.

Gregurec I., Tomičić Furjan M., Tomičić-Pupek K. (2021), The Impact of COVID-19 on Sustainable Business Models in SMEs, “Sustainability”, vol. 13(3), https://doi.org/10.3390/su13031098.

Hayton J. C. (2003), Strategic Human Capital Management in SMEs: An Empirical Study of Entrepreneurial Performance, “Human Resources Management”, vol. 42(4), https://doi.org/10.1002/hrm.10096.

ISO 26000 Guidance on Social Responsibility (2010), BSI, https://www.bsigroup.com/en-GB/ISO-26000-Social-Responsibility/ (assessed: 14.02.2020).

Johnson E. K. (2000), The Practice of Human Resource Management in New Zealand: Strategic and Best Practice?, “Asia Pacific Journal of Human Resources”, vol. 38(2), https://doi.org/10.1177/103841110003800206.

Karabag S. F. (2020), An Unprecedented Global Crisis! The Global, Regional, National, Political, Economic and Commercial Impact of the Coronavirus Pandemic, “Journal of Applied Economics and Business Research”, vol. 10(1).

Klimek J. (2019), Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości, Difin, Warszawa.

Kok J. de, Uhlaner L. M. (2001), Organization Context and Human Resource Management in the Small Firm, “Small Business Economics”, vol. 17(4).

Kraus S., Clauss T., Breier M., Gast J., Zardini A., Tiberius V. (2020), The Economics of COVID-19: Initial Empirical Evidence on How Family Firms in five European Countries Cope with the Corona Crisis, “International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, vol. 26(5), https://doi.org/10.1108/IJEBR-04-2020-0214.

Le H., Nguyen T., Ngo C., Pham T., Le T. (2020), Policy Related Factors Affecting the Survival and Development of SMEs in the Context of Covid 19 Pandemic, “Management Science Letters”, vol. 10(15), https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.6.025.

Mahmud A., Ding D., Hasan M. M. (2021), Corporate Social Responsibility: Business Responses to Coronavirus (COVID-19) Pandemic, “SAGE Open”, vol. 11(1), https://doi.org/10.1177%2F2158244020988710.

Maignan I., Ferrell O. C. (2004), Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative Framework, “Journal of the Academy of Marketing Science”, vol. 32(1), https://doi.org/10.1177%2F0092070303258971.

Management Training in SMEs (2002), OECD, Paris.

Matejun M., Motyka A. (2016), Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MŚP, Monografie Politechniki Łódzkiej nr 2199, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Matuska E., Koczerga M. (2021), Pandemia COVID-19 – ku humano-centrycznemu modelowi zarządzania zasobami ludzkimi (in:) Zarządzanie i rynek pracy w warunkach pandemii COVID-19, P. Walentynowicz, A. Sałek-Imińska (eds), Akademia Pomorska w Słupsku, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.

McCloskey B., Heymann D. L. (2020), SARS to Novel Coronavirus – Old Lessons and New Lessons, “Epidemiology & Infection”, vol. 148(e22), https://doi.org/10.1017/S0950268820000254.

Moradian N. et al. (2020), The Urgent Need for Integrated Science to Fight COVID-19 Pandemic and Beyond, “Journal of Translational Medicine”, vol. 18, https://doi.org/10.1186/s12967-020-02364-2.

Naz F., Aftab J., Awais M. (2016), Impact of Human Resource Management Practices (HRM) on Performance of SMEs in Multan, Pakistan, “International Journal of Management, Accounting and Economics”, vol. 3(11).

Nguyen T. V., Bryant S. E. (2004), A Study of the Formality of Human Resource Management Practices in Small and Medium-size Enterprises in Vietnam, “International Small Business Journal”, vol. 22(6), https://doi.org/10.1177%2F0266242604047412.

Qiu S. C., Jiang J., Liu X., Chen M. H., Yuan X. (2021), Can Corporate Social Responsibility Protect Firm Value during the COVID-19 Pandemic?, “International Journal of Hospitality Management”, vol. 93, 102759, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102759.

Rodrigues M., Franco M., Sousa N., Silva R. (2021), Reviewing COVID-19 Literature on Business Management: What It Portends for Future Research?, “Sustainability”, vol. 13(11), https://doi.org/10.3390/su13115995.

Rok B. (2012), Podstawy odpowiedzialnej konkurencji (in:) Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Runyan R. C. (2006), Small Business in the Face of Crisis: Identifying Barriers to Recovery from a Natural Disaster 1, “Journal of Contingencies and Crisis Management”, vol. 14(1), https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2006.00477.x.

Rybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Teneta-Skwiercz D. (2013), Uwarunkowana realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Wiesner R., McDonald J. (2001), Bleak House or Bright Prospect? Human Resource Management in Australian SMEs, “Asia Pacific Journal of Human Resources”, vol. 39(2), https://doi.org/10.1177%2F103841110103900203.

Zakrzewska-Bielawska A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP w kontekście zachowań innowacyjnych (in:) Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk (eds), Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0996.0204