Czynniki kształtujące popyt na pieniądz wirtualny na przykładzie bitcoina

Robert Poskart

Streszczenie


W artykule opisano czynniki powodujące powstanie pieniądza wirtualnego bitcoin. Powstał on na gruncie opozycji do współczesnego systemu pieniężnego, w odpowiedzi na narastającą nieufność wobec banków centralnych i współczesnych rządów. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie czynników kształtujących popyt na pieniądz wirtualny bitcoin oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu różnią się one od czynników, które występują w klasycznej keynesowskiej teorii „realnego" pieniądza, reprezentowanej szeroko w literaturze przedmiotu.

Słowa kluczowe


ekonomia wirtualna, pieniądz wirtualny, pieniądz klasyczny, popyt na pieniądz

Pełny tekst

PDF

Literatura


Castronova E. [2005], Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games, The University of Chicago Press, Chicago-London.

Castronova E. [2006], Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the Cyberian Frontier [w:] The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology, K. Salen, E. Zimmerman, The MIT Press, Cambridge, MA.

Chmielarz W. [2005], Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa.

Filiciak M. [2013], Gry na pomoc Trzeciemu Światu Globalnemu Południu? http://jawnesny.pl/2011/04/gry-na-pomoc-trzeciemu-swiatu (data dostępu: 15.10.2013).

Internetowa waluta ryzykownym aktywem [2013], https://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34067:internetowa-waluta-ryzykownym-aktywem&catid=358:finanse-i-gospodarka&Itemid=222 (data dostępu: 28.12.2013).

Jagas J., Pałaszewski H. [1997], Ekonomia, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Opole.

Kwiecińska A. [2013], Wirtualny świat. Realny zysk, http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,125032,7450456,Wirtualny_swiat__Realny_zysk_.html (data dostępu: 6.11.2013).

Lehdonvirta V., Ernkvist M. [2011]. Converting the Virtual Economy into Development Potential: Knowledge Map of the Virtual Economy, infoDev / World Bank, Washington, http://www.infodev.org/publications (data dostępu: 6.11.2013).

Marczuk J. [2013], Wolny pieniądz internetowy, http://www.bloombergbusinessweek.pl/artykul/979038.html (data dostępu: 10.11.2013).

Mitraszewska A. [2013], Wirtualna waluta budzi emocje. Co to jest Bitcoin i dlaczego jest taki drogi? http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13693687,Wirtualna_waluta_budzi_emocje_Co_to_jest_bitcoin.html (data dostępu: 4.11.2013).

Samcik M. [2013], Burzliwa kariera Bitcoina. Wirtualne waluty zawojują świat? http://wyborcza.biz/Waluty/1,111023,13774213,Burzliwa_kariera_Bitcoina_Wirtualne_waluty-zawojuja.htm (data dostępu: 6.11.2013).

Sikora K. [2013], Tajemnicza wirtualna waluta: wybawienie czy mrzonka? Bitcoin wkrótce w bankomatach na Cyprze, http://natemat.pl/55991,tajemnicza-wirtualna-waluta-wybawienie-czy-mrzonka-bitcoin-wkrotce-w-bankomatach-na-cyprze (data dostępu: 20.11.2013).

Skawińska E., Sobiech-Grabka K.G. Nawrot K.A. [2010], Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa.

Szum wokół Bitcoina [2013], http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2013/11/szum-wokol-bitcoina (data dostępu: 14.11.2013).

Świderek T. [2013], Druga bańka Bitcoina, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/druga-banka-bitcoina (data dostępu: 20.12.2013).

Tucker J.A. [2013], UE: Czy to kolejna piramida finansowa, http://biznes.interia.pl/waluty/news/czy-to-kolejna-cyfrowa-piramida-finansowa,1968391,1023 (data dostępu: 30.11.2013).

Virtual Currency Schemes [2012], European Central Bank, Frankfurt am Main, October.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0205