Dylematy banków centralnych wobec polityki luzowania ilościowego

Irena Pyka

Streszczenie


Opracowanie koncentruje się na analizie charakteru i form zastosowanej przez banki centralne w okresie globalnego kryzysu finansowego polityki luzowania ilościowego (quantitative easing). Bezpośrednim jego celem jest ocena skutków tej polityki. Ich analizę przeprowadzono w płaszczyźnie teoretycznej i w wymiarze realnym, wskazując na ich różnorodność warunkującą realizację przez banki centralne tzw. strategii wyjścia.

Słowa kluczowe


ekspansja monetarna, niestandardowe instrumenty polityki monetarnej, polityka luzowania ilościowego, nadzwyczajna polityka monetarna, strategie wyjścia, bilans banku centralnego, kreacja pieniądza kredytowego

Pełny tekst

PDF

Literatura


Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego [2010], red. J. Osiński, SGH, Warszawa.

Bernanke B. [2009], The Crisis and the Policy Response, Remarks at the Stamp Lecture, London School of Economics, January 13.

Borio C., Disyatat P. [2009], Unconventional Monetary Policies: An Appraisal, „BIS Working Papers", nr 292, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1541243.

Długofalowe skutki polityki niskich stóp procentowych i poluzowania polityki pieniężnej [2013], BRE Bank CASE, z. 129.

Gray S., Hoggarth G. [1996], Introduction to Monetary Operations, Handbooks in Central Banking, nr 10, Centre for Central Bank Studies, Bank of England.

Issing O. [2009], Assets Prices and Monetary Policy, „Cato Journal", nr 1.

Murray J. [2009], When the Unconvencional Becomes Conventional. Monetary Policy in Extraordinary Times, „Bank of International Settlements Reviev", nr 61.

Pyka I. [2013], Polityka monetarna EBC wobec przemian instytucjonalnych w strefie euro, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", nr 2, cz. 1.

Raport o inflacji [2014], NBP, Warszawa.

Smaghi L.B. [2009], Conventional and Unconventional Monetary Policy, Keynote Lecture at the International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Geneva, 28 April 2009.

Tymoczko D. [2010], Banki centralne w zarządzaniu kryzysem finansowym, 111 seminarium BRE-CASE, Warszawa.

Wróbel Ł. [2012], Po trzecie, wyluzuj, „Parkiet", nr 231.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0206