Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera

Radosław Ślusarczyk

Streszczenie


Ostatni kryzys finansowy oprócz negatywnych skutków gospodarczych przyniósł także liczne zmiany instytucjonalne. Nie ominęły one również niezwykle istotnej części polityki finansowej państwa, jaką jest polityka pieniężna. W sytuacji stóp procentowych zbliżonych do minimalnych poziomów banki centralne zaczęły poszukiwać nowych narzędzi prowadzenia polityki monetarnej. W artykule przedstawiono jedno z takich narzędzi, to jest forward guidance, jego teoretyczne podstawy funkcjonowania oraz charakterystykę. Artykuł zawiera także informacje na temat wykorzystania forward guidance w okresie kryzysu finansowego oraz analizę wyników badań empirycznych dotyczących efektów jego stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na sposób implementacji forward guidance przez System Rezerwy Federalnej USA.

Słowa kluczowe


forward guidance, pułapka płynności, polityka monetarna, komunikacja

Pełny tekst

PDF

Literatura


Andersson M., Hofmann B. [2009], Gauging the Effectiveness of Quantitative Forward Guidance. Evidence from Three Inflation Targeters, „ECB Working Paper Series", nr 1098.

Bauer M., Rudebusch G. [2013], The Signaling Channel for Federal Reserve Bond Purchases, „Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series", 2011-21.

Bernanke B. [2002], Deflation: Makin Sure „It" Doesn't Happen Here, wypowiedź podczas spotkania Krajowego Klubu Ekonomicznego, Waszyngton, 21 listopada.

Bernanke B., Reinhart V. [2004], Conducting Monetary Policy at Very Low Short-term Interest Rates, „AEA Papers and Proceedings", vol. 94, nr 2, http://dx.doi.org/10.1257/0002828041302118.

Bibinger M., Linzert T., Winkelmann L. [2013], ECB Monetary Policy Surprises: Identification through Cojumps in Interest Rates, „SFB 649 Discussion Paper", nr 38.

Borio C. [2011], Central Banking Post-crisis: What Compass for Uncharted Waters? „Bank for International Settlements Working Papers", nr 353.

Brand C., Buncic D., Turunen J. [2010], The Impact of ECB Monetary Policy Decisions and Communication on the Yield Curve, „Journal of the European Economic Association", vol. 8, nr 6.

Calvo G.A. [1978], On the Time Consistency of Optimal Policy in a Monetary Economy, „Economietrica", vol. 46, nr 6, http://dx.doi.org/10.2307/1913836.

Cœurè B. [2013], The Usefulness of Forward Guidance, przemówienie przed Money Marketeers Club of New York, 26 września.

Cukierman A., Meltzer A. [1985], A Theory of Ambiguity, Credibility, and Inflation under Discretion and Asymmetric Information, „Econometrica", vol. 54, nr 4.

Dincer N.N., Eichengreen B. [2007], Central Bank Transparency: Where, Why, and with What Effects? „NBER Working Paper Series", nr 13003.

Duwendag D., Ketterer K.H., Kösters W., Pohl R., Simmert, D.B. [1995], Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa.

Eggertsson G., Woodford M., [2003], The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy, „Brookings Papers on Economic Activity", nr 1.

Evans C. [2011], The Fed's Dual Mandate Responsibilities and Challenges Facing US Monetary Policy, „European Economics and Financial Centre Distinguished Speaker Seminar", London, 7 września, http://www.chicagofed.org/webpages/publications/speeches/2011/09-07dual-mandate-.cfm (data dostępu: 1.04.2014).

Filardo A., Hofmann B. [2014], Forward Guidance at the Zero Lower Bound, „BIS Quarterly Review", marzec.

Fisher I. [1930], The Theory of Interest, The Macmillan, New York.

Gersbach H., Hahn V. [2008], Forward Guidance for Monetary Policy: Is It Desirable? „CER-ETH Working Paper", nr 84, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1115829.

Goodfriend M. [1984], Monetary Mystique: Secrecy and Central Banking, „Federal Reserve Bank of Richmond Working Paper", 85-7.

Goodhart C. [2001], Monetary Transmission Lags and the Formulation of the Policy Decision on Interest Rates, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review", lipiec/sierpień.

Goodhart C. [2010], The Changing Role of Central Banks, „Bank for International Settlements Working Papers", nr 326.

Grostal W., Niedźwiedzińska J., Stawarz E. [2012], Zmiany w strategii i polityce komunikacyjnej FED, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Strategii Polityki Pieniężnej, 11 kwietnia.

Gruszecki T. [2004], Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Gürkaynak R.S., Sack B., E. Swanson [2004], Do Actions Speak Louder than Words? The Response of Asset Prices to Monetary Policy Actions and Statements, „Finance and Economics Discussion Series Federal Reserve Board", Waszyngton.

Ito T., Mishkin F. [2004], Monetary Policy in Japan: Problem and Solutions, „Center on Japanese Economy and Business Working Paper", Columbia University.

Jorgensen A., Risbjerg L. [2012], Negative Interest Rates, „Monetary Review", 3rd Quarter, Part 1, Danmarks Nationalbank.

Keynes J.M. [1936], The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan Cambridge University Press.

Kimura T., Small D. [2004], Quantitative Monetary Easing and Risk in Financial Asset Markets, „Finance and Economics Discussion Series", Divisions of Research and Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Waszyngton.

Kool C.J.M, Thornton D.L. [2012], How Effective Is Central Bank Forward Guidance? „Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series", nr 2012-063A.

Krawczyk M. [2013], O polityce fiskalnej i pieniężnej w warunkach pułapki płynności, „Ekonomista", nr 4.

Krugman P. [1998], It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap, „Brookings Papers on Economic Activity", nr 2.

Kugler P., Rich G. [2001], Monetary Policy under Low Interest Rates: The Experience of Switzerland in the Late 1970s, artykuł zaprezentowany na „Ausschuss für Geldtheorie und Geldpolitik - Verein für Socialpolitik", Frankfurt am Main, 16/17 lutego.

Kydland F.E., Prescott E.C. [1977], Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, „The Journal of Political Economy", vol. 85, nr 3, http://dx.doi.org/10.1086/260580.

Levin A., Natalucci F., Piger J. [2004], The Macroeconomic Effects of Inflation Targeting, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review", lipiec/sierpień, vol. 84, nr 4.

Mishkin F. [2004], Can Central Bank Transparency Go too Far? „NBER Working Paper Series", nr 10892.

Moessner R., de Hann J., Jansen D.J. [2014], The Effect of the Zero Lower Bound, Forward Guidance and Unconventional Monetary Policy on Interest Rate Sensitivity to Economic News In Sweden, „DNB Working Paper", nr 413.

Mohan R. [2009], Communications in Central Banks: A Perspective, Stanford Center for International Development Working Paper, nr 408.

Summers L. [1991], How Should Long-term Monetary Policy Be Determined? „Journal of Money and Banking", nr 23, cz. II.

Svensson L. [2001], The Zero Bound in an Open Economy: A Foolproof Way of Escape From a Liquidity Trap, „Monetary and Economic Studies", nr 2.

The Impact of the Publication of Central Bank's Policy Rate Path on Forward Interest Rates and the Effectiveness of Monetary Policy [2007], „Sedlabanki Monetary Bulletin", nr 3.

Wesołowski G., Żuk P. [2011], Rola komunikacji banków centralnych z otoczeniem, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Strategii Polityki Pieniężnej, 29 listopada.

Woodford M. [1999], Optimal Monetary Policy Interia, NBER Working Paper Series, nr 7261.

Woodford M. [2003], Interest Rates and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press, Nowy Jork.

Woodford M. [2012], Methods of Policy Accommodation at Interest-rate Lower Bound, „Columbia University Working Paper", wrzesień.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0207