Derywaty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem - perspektywa przedsiębiorstwa

Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach, Anna Doś, Maria Gorczyńska

Streszczenie


Derywaty ubezpieczeniowe obejmują grupę instrumentów pośrednich pozwalających na dokonywanie transferu ryzyka ubezpieczeniowego na rynek kapitałowy. Celem artykułu jest uzasadnienie tezy, że derywaty te mogą w przyszłości stać się ważnym instrumentem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, choć obecnie skala ograniczeń ich zastosowania jest istotna. Rynek derywatów ubezpieczeniowych jest obecnie zdominowany przez reasekuratorów i ubezpieczycieli, postępujące jednak procesy konwergencji rynku finansowego i ubezpieczeniowego mogą prowadzić do powstania nowych rozwiązań bądź stosowania rozwiązań istniejących na nowych polach. W artykule przybliżono istotę i pochodzenie derywatów ubezpieczeniowych, dokonano także przeglądu ich podstawowych rodzajów. Zastosowano głównie metodę analizy literatury oraz dokumentów pisanych w postaci raportów tematycznych czołowych instytucji międzynarodowych zajmujących się praktyką derywatów ubezpieczeniowych.

Słowa kluczowe


ryzyko, zarządzanie ryzykiem, derywaty, derywaty ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bank M., Wiesner R. [2010], The Use of Weather Derivatives by Small- and Medium-Sized Enterprises: Reasons and Obstacles, „Journal of Small Business and Entrepreneurship", vol. 23, nr 4, http://dx.doi.org/10.1080/08276331.2010.10593503.

Banks E. [2004], Alternative Risk Transfer. Integrated Risk Management through Insurance, Reinsurance and the Capital Markets, John Wiley & Sons, Chichester.

Binkowski P. [2008], Warunki tworzenia i perspektywy rozwoju rynku derywatów pogodowych na rynku krajowym, „Współczesna Ekonomia", nr 2.

Bouriaux S., MacMinn R. [2009], Securitization of Catastrophe Risk: New Developments in Insurance-linked Securities and Derivatives, ,„Journal of Insurance Issues", vol. 32, nr 1.

Bouriaux M.J., Tomas III [2014], Why Do Insurance-linked Exchange Traded Derivatives Fail? „Journal of Insurance Issues", vol. 37, nr 1.

Brockett P.L., Wang M., Yang Ch. [2005], Weather Derivatives and Weather Risk Management, „Risk Management and Insurance Review", vol. 8, nr 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6296.2005.00052.x.

Convergence of Insurance and Capital Markets [2008], Working Paper, World Economic Forum, New York.

Cummins J.D., Weiss M.A. [2009], Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk-transfer Solutions, „The Journal of Risk and Insurance", vol. 76, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6975.2009.01311.x.

Developments in OTC Derivative Instruments, Cat Bonds, Cat-linked Swaps & New Securitisation Products [2000], „The Risk Practice", Willis.

Durbin M. [2011], All about Derivatives, McGraw-Hill, New York.

Frey A., Kirova M., Schmidt C. [2009], The Role of Indices in Transferring Risks to the Capital Markets, Swiss Re, „Sigma", nr 4, Zurich.

Helfenstein P., Holzheu T. [2006], Securitisation - New Opportunities for Insurers and Investors, Swiss Re, „Sigma", nr 7, Zurich.

Hull J.C. [2011], Options, Futures and Other Derivatives, Pearson Education, Harlow.

Kreczmańska-Gigol K. [2009], Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju sekurytyzacji aktywów w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 95, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Małek A. [2011], Reasekuracja. Klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego, Poltext, Warszawa.

Preś J. [2007], Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa.

Swan E.J. [2000], Building the Global Market. A 4000 Year History of Derivatives, Kluwer Law International, Hague.

Weather Derivatives Market Shows Robust Growth in 2010-2011 [2011], WRMA, http://www.wrma.org/pdf/WRMA2011IndustrySurveypressreleaseFINAL.pdf (data dostępu: 21.03.2014).

Weber Ch. [2011], Insurance Linked Securities. The Role of the Banks, Gabler Verlag, Wiesbaden.

Zailer I. [2004], Derivatives Structures as an Alternative to Traditional Forms of Insurance, „Derivatives Use, Trading & Regulation", vol. 10, nr 2.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0210