Wykorzystanie metody refleksji strategicznej do oceny możliwości zmian potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa

Marek Rawski

Streszczenie


Celem artykułu jest pokazanie, że cechy i własności metody refleksji strategicznej (a ściślej trzeciego jej etapu) pozwalają efektywnie określić możliwości kształtowania elementów potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa w zależności od oczekiwań formułowanych przez interesariuszy. Uwzględniono oceny czterech grup podmiotów: właścicieli udziałów lub akcji, klientów, pracowników i dostawców. Zweryfikowano zaprezentowane tezy, przedstawiając fragment analizy dla realnego przypadku - przedsiębiorstwa z branży spożywczej, prowadzącego działalność na terenie Polski.

Słowa kluczowe


metoda refleksji strategicznej, konkurencyjność przedsiębiorstw, potencjał konkurencyjności, metodyka badania konkurencyjności

Pełny tekst

PDF

Literatura


Ackoff R.L. [1993], Zarządzanie w małych dawkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Barney J.B. [1997], Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publisching Company, Inc., New York.

Faulkner D., Bowman C. [1996], Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa.

Kowałkowski A., Krzyżanowska M., Moszoro M., Rawski M. [2010] Menedżer w organizacji - postrzeganie konkurencji oraz refleksja strategiczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.

Martyniak Z. [1990], Metoda refleksji strategicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4-6.

Martyniak Z. [1996], Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kraków-Kluczbork.

Martyniak Z. [1997], Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków-Kluczbork.

Obłój K. [1988], Strategia organizacji, PWE, Warszawa.

Rappaport A. [1999], Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.

Rawski M. [2002a], Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.

Rawski M. [2002b], Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT, „Przegląd Organizacji", nr 3.

Rawski M. [2012], Proces oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa metodą refleksji strategicznej [w:] Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Konkurencja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna w rozwoju współczesnych organizacji, PTE, Odział w Łodzi, Łódź.

Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo „Dom Organizatora", Toruń.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0302