Wykorzystanie metod komunikacji w uczeniu tradycyjnym i empirycznym

Paweł Łukasik

Streszczenie


Uczenie tradycyjne i empiryczne są podstawowymi elementami procesu organizacyjnego uczenia się. Firmy wykorzystują różne metody w ramach uczenia tradycyjnego i empirycznego. Artykuł przedstawia funkcje metod komunikacji w wykorzystaniu metod organizacyjnego uczenia się. Hipotezy zostały dowiedzione przez badania ankietowe przeprowadzone na ponad dwustu respondentach. Na końcu artykułu autor wyciąga praktyczne wnioski dotyczące roli metod komunikacji w organizacyjnym uczeniu się.

Słowa kluczowe


komunikacja, metody komunikacji, organizacyjne uczenie się, innowacje

Pełny tekst

PDF

Literatura


Argyris C., Schön D.A. [1996], Organizational Learning II, Addison-Wesley Publishing, Co. Inc., Massachusetts.

Endlich N.A. [2001], An Investigation of the Nexus between Strategic Planning and Organizational Learning, Dissertation, The Virginia Politechnic Institute and State University, Falls Church - Virginia.

Goldman L. [2002], Strategy Formulation and Interpretation as Organizational Learning Actions: A Nonsecular Organizational Case Study, Dissertation, The George Washington University, Washington, DC.

Hill P.A. [2003], Investigating the Capacity of Electric Cooperatives to Leverage Learning and the Internet for Competitive Advantage, Dissertation, Capella University, Minneapolis.

Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Probst G., Raub S., Romhardt K. [2004], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Senge P., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R.B., Senge P.M., Smith B.J. [2002], Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków.

Verdonschot S.G.M. [2006], Methods to Enhance Reflective Behavior in Innovation Processes, „Journal of European Industrial Training", vol. 30, nr 9, http://dx.doi.org/10.1108/03090590610715004.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0307