Changing Production on the Market with Continuum Traders

Agnieszka Lipieta

Streszczenie


Tytuł artykułu: Zmiana produkcji na rynku z nieskończoną liczbą agentów

W pracy rozważono ekonomię Debreu z własnością prywatną, w której wszystkie zbiory konsumpcji są zawarte we właściwej podprzestrzeni przestrzeni towarów i cen. Ta własność motywuje producentów do zmiany uwidaczniającej się w realizacji planów z tej samej podprzestrzeni działalności na rynkach. Zmiany w procesie produkcji wymagają czasu, stąd w modelowaniu zmian w sektorze produkcji należy użyć zmiennej czasowej. W odróżnieniu od wyników otrzymanych przez autorkę we wcześniejszych badaniach (2010), w ekonomii z nieskończoną liczbą agentów wykluczenie skończonej liczby producentów z procesów transformacyjnych nie zaburza równowagi. Celem artykułu jest prezentacja trajektorii zmian działalności producentów w ekonomii z nieskończoną liczbą agentów, w wyniku których otrzymujemy ekonomię zredukowaną do pewnej podprzestrzeni przestrzeni towarów i cen. Wynikiem jest układ ekonomii w równowadze zależnych od czasu.


Słowa kluczowe


ekonomia z nieskończoną liczbą agentów, zredukowany system konsumpcji, ciągła trajektoria zmian, projekcje

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Aumann R. J. (1962), Market with a Continuum of Traders I-IV, Economic Resarch Program, Princeton University Press, RM.

Aumann R. J. (1966), Existence of Competitive Equilibria in Markets with a Continuum of Traders, "Econometrica", vol. 34, http://dx.doi.org/10.2307/1909854.

Aliprantis C. D.(1966), Problems in Equilibrium Theory, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, Germany.

Cheney E. W. (1966), Introduction to Approximation Theory, McGraw Hill, New York.

Debreu G. (1959), Theory of Value, New York, Wiley.

Debreu G. (1982), Existence of Competitive Equilibrium (in:) K. J. Arrow, M. D. Intriligator (eds), Handbook of Mathematical Economics, vol. 3, North-Holland, Amsterdam.

Lipieta A. (2010), The Debreu Private Ownership Economy with Complementary Commodities and Prices, "Economic Modelling", vol. 27: 22-27, http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2009.07.005.

Lipieta A. (2012), The Economy with Production and Consumption Systems Changing in Time, "Przegląd Statystyczny", vol. LIX, nr 3.

Magill M., Quinzii M. (2002), Theory of Incomplete Markets, MIT Press, Cambridge.

Radner R. (1970), Existence of Equilibrium of Plans, Prices and Price Expectations in a Sequence of Markets, "Econometrica", vol. 40.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0406