Wybrane aspekty społeczno-ekonomicznych skutków uzależnienia od hazardu

Zofia Mielecka-Kubień, Józef Biolik, Katarzyna Warzecha, Andrzej Wójcik

Streszczenie


Celem przeprowadzonych badań jest ocena wielkości skutków uzależnień od hazardu na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród pacjentów ośrodków leczenia uzależnienia od hazardu. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie marzec-wrzesień 2013 r. Wyniki badania wskazują, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach, uzależnienie od hazardu powoduje wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych dla osób dotkniętych tym uzależnieniem oraz dla ich rodzin, a skutki niematerialne i koszty spowodowane uzależnieniem od hazardu są znaczne.

Słowa kluczowe


hazard, koszty finansowe, koszty społeczne, podejście indywidualne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Abbott M., Volberg R., Bellringer M., Reith G. [2004], A Review of Research on Aspects of Problem Gambling, Gambling Research Centre, Auckland University of Technology, Final Report, October.

Augustynek A. [2011], Jak walczyć z uzależnieniami? Difin, Warszawa.

Blaszczynski A., Ladouceur R., Goulet A., Savard C. [2006], How Much do You Spend Gambling: Ambiguities in Questionnaire Items Assessing Expenditure, „International Gambling Studies", vol. 6, http://dx.doi.org/.10.1080/14459790600927738.

Collins D., Lapsley H. [2003], The Social Costs and Benefits of Gambling, an Introduction to the Economic Issues, „Journal of Gambling Studies", vol. 19(2).

Derwich-Nowak A. [2010], Patologiczny hazard, Difin, Warszawa.

Eadington W.R. [2003], Measuring Costs from Permitted Gaming: Concepts and Categories in Evaluating Gambling's Consequences, „Journal of Gambling Studies", vol. 19, nr 2.

Grinols E.L. [2007], Social and Economic Impacts of Gambling, Research and Measurement Issues in Gambling Studies, eds. G. Smith, D. Hodgins, R. Williams, Academic Press, Boston, MA.

Hawke A. [2000], Measuring the Impact of Gambling: An Economist's View, Hawke Institute Working Paper Series No. 4, Magill, Hawke Institute, University of South Australia, South Australia.

Hayward K., Colman R. [2004], The Costs and Benefits of Gaming, A Summary Report from the Literature Review, GPI Atlantic, Glen Haven, Canada.

Ladouceur R., Boisvert J.M., Pépin M., Loranger M., Sylvain C. [1994], Social Cost of Pathological Gambling, „Journal of Gambling Studies", vol. 10, nr 4, http://dx.doi.org/10.1007/bf02104905.

Mielecka-Kubień Z., Biolik J., Warzecha K., Wójcik A. [2013], Opracowanie narzędzi do oceny wielkości skutków i kosztów uzależnień od hazardu problemowego i patologicznego oraz ocena wielkości tych skutków i kosztów dla osób uzależnionych na podstawie badań ankietowych (koszty indywidualne), raport z badań, maszynopis.

Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych [2012], raport z badań CBOS, Warszawa, www.kbpn.gov.pl.

Polak w szponach hazardu [2011], CBOS, Warszawa, www.cbos.pl.

Schwer R.K., Thompson W.N., Nakamuro D. [2003], Beyond the Limits of Recreation: Social Costs of Gambling in Southern Nevada, Annual Meeting of the Far West and American Popular Culture Association, Las Vegas, NV.

Single E. [2007], Estimating the Costs of Substance Abuse: Implications to the Estimation of the Costs and Benefits of Gambling, Research Centre, Ontario, Canada.

Volberg R.A. [1993], The Social and Economic Impacts of Gaming: A Framework for Research, Social and Economic Research Centre (SERC) University of Queensland, Assessing the Social Costs of Gambling: An Exploration, Paper presented at the Seventh National Conference on Gambling Behavior, New London, Connecticut.

Walker D.M., Barnett A.H. [1999], The Social Costs of Gambling: An Economic Perspective, „Journal of Gambling Studies", vol. 15, http://dx.doi.org/10.1023/A:1023089111024.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0407