Algorytm składowania dedykowanego optymalizujący czas kompletacji wyrobów

Grzegorz Tarczyński

Streszczenie


Istotnym elementem funkcjonowania magazynów, podlegającym optymalizacji, jest czas kompletacji wyrobów. Może być on minimalizowany poprzez wyznaczenie jak najkrótszej trasy magazyniera, ale również dzięki właściwemu rozmieszczeniu towarów. W artykule rozważania ograniczono do najpopularniejszych magazynów: prostokątnych, jednoblokowych z kompletacją typu „człowiek do towaru". Omówione zostały procesy magazynowe i ich wpływ na czas kompletacji wyrobów. Przedstawiona została podstawowa klasyfikacja metod składowania towarów i sposoby wyznaczania trasy magazynierów. Na tym tle zaprezentowano oryginalne metody składowania dedykowanego. Jakość proponowanych metod zweryfikowana została za pomocą symulacji. Otrzymane czasy kompletacji towarów porównano z czasami uzyskanymi dla jednej z metod losowych. Do obliczeń wykorzystano autorski program Warehouse Real-Time Simulator.

Słowa kluczowe


kompletacja wyrobów, magazynowanie, składowanie wyrobów, optymalizacja, symulacje

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bartholdi III J.J., Hackman S.T. [2011], Warehouse and Distribution Science, Georgia Institute of Technology, Atlanta.

De Koster R., Le Duc T., Roodbergen K.J. [2007], Design and Control of Warehouse Order Picking: A Literature Review, „European Journal of Operational Research", vol. 182(2), http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2006.07.009.

De Koster R., Van Der Poort E.S. [1998], Routing Order Pickers in a Warehouse: A Comparison between Optimal and Heuristic Solutions, „IIE Transactions", vol. 30, http://dx.doi.org/10.1023/A:1007599307171.

De Koster R., Van Der Poort E.S., Roodbergen K.J. [1998], When to Apply Optimal or Heuristic Routing for Orderpickers [w:] Advances in Distribution Logistics, red. B. Fleischmann, J.A.E.E. van Nunen, M.G. Speranza, P. Stähly, Springer, Berlin, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-46865-0_16.

Fijałkowski J. [2003], Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Heskett J.L. [1963], Cube-per-order Index - a Key to Warehouse Stock Location, „Transport and Distribution Management", nr 3.

Huber Ch. [2011], Throughput Analysis of Manual Order Picking Systems with Congestion Consideration, KIT Scientific Publishing, Karlsruhe.

Kallina C., Lynn J. [1976], Application of the Cube-per-order Index Rule for Stock Location in a Distribution Warehouse, „Interfaces", vol. 7(1), http://dx.doi.org/10.1287/inte.7.1.37.

Le-Duc T. [2005], Design and Control of Efficient Order Picking Processes, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam.

Ratliff H.D., Rosenthal A.S. [1983], Order-picking in a Rectangular Warehouse: A Solvable Case of the Traveling Salesman Problem, „Operations Research", vol. 31(3), http://dx.doi.org/10.1287/opre.31.3.507.

Roodbergen K.J. [2001], Layout and Routing Methods for Warehouses, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam.

Roodbergen K.J., De Koster R. [2001], Routing Order Pickers in a Warehouse with a Middle Aisle, „European Journal of Operational Research", vol. 133(1), http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217(00)00177-6.

Sabo A. [2013], Analiza problemu kompletacji zamówień w magazynie wysokiego składowania [w:] Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Tarczyński G. [2013], Warehouse Real-Time Simulator - How to Optimize Order Picking Time, Working Paper, SSRN: http://ssrn.com/abstract=2354827, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2354827.

Wäscher G. [2004], Order Picking: A Survey of Planning Problems and Methods [w:] Supply Chain Management and Reverse Logistics, eds. M. Dyckhoff, R. Lackes, J. Reese, Springer, Berlin-New York, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-24815-6_15.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0410