Zastosowanie analizy blokowej w badaniu struktury polskich przedsiębiorstw

Magdalena Okupniak

Streszczenie


Analiza układu bloków była dotąd stosowana w obszarach związanych z rolnictwem, biologią, medycyną, inżynierią bądź fizyką. W przeprowadzonym badaniu podjęto próbę przeniesienia metody analizy układu bloków na grunt ekonomii. Z tego względu głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy układu bloków w badaniu struktury i zależności zachodzących pomiędzy podstawowymi wielkościami dotyczącymi przedsiębiorstw w Polsce. Analizie poddano takie zmienne, jak liczba przedsiębiorstw, liczba pracowników czy przychody przedsiębiorstw, o których informacje zaczerpnięto z publikacji GUS pt. "Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w 2010 roku".

Słowa kluczowe


analiza wewnątrzblokowa, analiza międzyblokowa, przedsiębiorstwo niefinansowe, analiza blokowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w 2010 roku [2011], GUS, Warszawa.

Eurostat - OECD Manual on Business Demography Statistics. Methodologies and Working Papers [2007], European Communities, OECD, Luxembourg.

Krzyśko M. [2011], Wielowymiarowa analiza statystyczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Oktaba W. [1974], Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Raghavarao D., Padgett L.V. [2005], Block Designs, World Scientific, Singapore.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, Dz.U. z 2013 r., poz. 1159.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0941.0507