Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jakub Janus, Adrian Burda, Łukasz Pokrywka

Streszczenie


Nagłe pojawienie się i rozprzestrzenianie kryzysu finansowego oraz wynikające z niego spowolnienie gospodarcze zrodziły potrzebę ponownego przemyślenia wielu kwestii dotyczących funkcjonowania gospodarki. Jednymi z najważniejszych problemów okazały się ekonomiczna rola państwa, a także sposób prowadzenia polityki gospodarczej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się poziom konsensusu dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów, pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Odpowiedzi na to pytanie udzielono w oparciu o ankietę przeprowadzoną w sześciu katedrach UEK w maju i czerwcu 2011 r. W badaniu uwzględniono zagadnienia związane z polityką budżetową, pieniężną, społeczną, kursową, handlową i regulacyjną. W wyniku analizy odpowiedzi ankietowanych sformułowano wnioski dotyczące poziomu konsensusu w poszczególnych obszarach polityki gospodarczej oraz wskazano pola, na których panuje najwyższy poziom zgodności i największa rozbieżność opinii. Autorzy stwierdzają ogólny wysoki poziom konsensusu wśród badanych, odnotowują jednak wyraźny proces redefinicji poglądów na politykę makroekonomiczną państwa.

Słowa kluczowe


konsensus, opinie ekonomistów, kraje na średnim poziomie rozwoju, polityka gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pełny tekst

PDF

Literatura


Alston R., Kearl J., Vaughn M. [1992], Is There a Consensus among Economists in the 1990's? „American Economic Review", nr 82.

Baruch Y. [1999], Response Rate in Academic Studies - A Comparative Analysis, „Human Relations", vol. 52.

Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P. [2010], Rethinking Macroeconomic Policy, „IMF Staff Position Note", nr SPN/10/03.

Colander D. [2009], The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, „Kiel Working Papers", nr 1489.

Consensus and Dissension among Economists: An Empirical Inquiry [1984], B. Frey, W. Pommerehne, F. Schneider, G. Guy „American Economic Review", nr 74.

De Grauwe P. [2010], The Scientific Foundation of Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Models, „Public Choice", vol. 144.

Fuller D., Geide-Stevenson D. [2003], Consensus among Economists: Revisited, „Journal of Economic Education", vol. 34.

Kearl J., Pope C., Whiting G., Wimmer L. [1979], What Economists Think: A Confusion of Economists, „American Economic Review", nr 69.

Kelly W. [1981], A Generalized Interpretation of the Herfindahl Index, „Southern Economic Journal", vol. 48, nr 1.

Krugman P. [2009], How Did Economists Get It So Wrong? „The New York Times", 2 September.

Leet D., Lang N. [2010], Consensus among Economics Teachers from Transition Economies, „The Journal of Economic Education", vol. 41(1).

Mankiw N.G. [2008], What Would Have Keynes Done? „The New York Times", 30 November.

Sachs J. [2009], Rethinking Macroeconomics, „Capitalism and Society", vol. 4, nr 3, Article 3.

Whaples R. [1995], Where Is There Consensus among American Economic Historians? „Journal of Economic History", vol. 55(1).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0101