Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie

Marcin Salamaga

Streszczenie


Celem artykułu jest ocena dochodowości mieszanych strategii inwestowania cyklicznego z uwzględnieniem kosztów transakcji na przykładzie trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80. W pracy wykorzystano popularne wskaźniki analizy technicznej: średnie kroczące wraz z dodatkowymi metodami filtracji sygnałów kupna i sprzedaży. Analizę efektywności strategii inwestycyjnych uzupełniono o obliczenie maksymalnych dopuszczalnych prowizji od składanych zleceń transakcyjnych, a wyniki zyskowności rozważanych strategii zestawiono ze strategią „kup i trzymaj".

Słowa kluczowe


analiza techniczna, średnia krocząca, koszty transakcji, strategia „kup i trzymaj"

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bessembinder H., Chan K. [1998], Market Efficiency and the Returns to Technical Analysis, „Financial Management", vol. 27, nr 2.

Brock W., Lakonishok J., LeBaron B. [1992], Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, „Journal of Finance", nr 47.

Czekała M. [1997], Rynek kapitałowy. Analiza fundamentalna i techniczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Gerov M.I. [2005], The Predictive Power and Economic Effectiveness of Trading Rules Strategies: Application of VMA (p, q, r) and TRB (p, r, d) Conditional Models to Canadian Equity Market, Thesis in John Molson School of Business, Montreal.

Isakov D., Hollistein M. [1999], Application of Simple Technical Trading Rules to Swiss Stock Prices: Is It Profitable? „Financial Markets and Portfolio Management", vol. 13, nr 1.

Murphy J.J. [1999], Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0103