Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bartosz Gołębiowski

Streszczenie


We współczesnych gospodarkach podatki przestały pełnić tylko funkcje fiskalne, ale stały się również narzędziem regulacyjnym polityki społecznej i ekonomicznej, m.in. dzięki preferencjom podatkowym, będąc istotnym elementem systemu podatkowego. Częste nowelizacje powodują komplikacje systemu podatkowego i powstawanie zjawisk wcześniej nieobserwowanych. Pracę oparto na założeniu, że wprowadzenie preferencji podatkowej w postaci ulgi prorodzinnej oraz jej nowelizowanie w połączeniu z innymi preferencjami i zmianami w prawie podatkowym jest źródłem dylematów dla osób, których ona dotyczy. Dylematy te każą zastanowić się, czy ulga na dzieci jest sprawiedliwa w sensie zasady sprawiedliwości podatkowej i społecznej. Pokazano, że omawiana ulga w szczególnym przypadku doprowadza do powstania obszaru pracy nieopłacalnej, czyli poziomu dochodu, po przekroczeniu którego ilość pieniędzy do dyspozycji gospodarstwa domowego maleje.

Słowa kluczowe


obszar pracy nieopłacalnej, preferencje podatkowe, ulga prorodzinna, zasada sprawiedliwości

Pełny tekst

PDF

Literatura


Gail N. [1995], Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Goettel M. [2012], Podatkowe skutki rozdzielności majątkowej [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. B. Gnela, Difin, Warszawa.

Gomułowicz A. [2001a], Zasada sprawiedliwości podatkowej, ABC, Warszawa.

Gomułowicz A. [2001b], Zasady podatkowe wczoraj i dziś, ABC, Warszawa.

Gomułowicz A., Małecki J. [2008], Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.

Grabowski M. [2010], Raport: Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa.

Kosek-Wojnar M. [2012], Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.

Michałowska K. [2012], Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych [w:] Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, red. B. Gnela, Difin, Warszawa.

Owsiak S. [2001], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Rawls J. [1994], Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j.: Dz.U. 2012, nr 0, poz. 361 ze zm.

Ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1278.

Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym [2012], red. B. Gnela, Difin, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0106