Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989–2011

Karolina Kotulewicz

Streszczenie


Artykuł przedstawia ewolucję myśli politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego po 1989 r. do wyborów parlamentarnych w 2011 r. Główne problemy, jakie poruszono, to koncepcja ustroju politycznego państwa oraz modelu gospodarczego i polityki socjalnej. Wpływ na koncepcje programowe PSL mają wieloletnie tradycje tej partii oraz wyznawane wartości, wśród których ważne miejsce zajmują wartości rodzinne i religijne. Działalność partii odznacza się aktywnością nie tylko na poziomie organu władzy ustawodawczej, ale i w ramach organu władzy wykonawczej, poprzez tworzenie rządów koalicyjnych.

Słowa kluczowe


Polskie Stronnictwo Ludowe, myśl polityczna, ustrój polityczny państwa, model gospodarczy, polityka społeczna

Pełny tekst

PDF

Literatura


Człowiek jest najważniejszy. Program wyborczy PSL [2011], Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.

Danel Ł. [2010], Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej - ewolucja programowa w latach 1991-2009 [w:] Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław.

Deklaracja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego [2005], Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.

Dokumenty X Kongresu PSL [2008], http://www.psl.org.pl/upload/pdf/dokumenty/Dokumenty_X_Kongres_PSL/Psl1.pdf (dostęp: 30.10.2013).

Dudek D. [1997], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór źródeł, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin.

Hurkała T. [2009], Zmiany w Konstytucji muszą wzmocnić demokrację, „Zielony Szatndar", 12 grudnia.

Jachymek J. [1993], Neoagraryzm i trzecia droga, Oficyna Wydawnicza Czas, Lublin.

Konstytucja RP. Projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego [1990], „Zielony Sztandar", 22 lipca.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483, z późn. zm., http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm (dostęp: 25.10.2013).

Nie interesuje nas egoistyczny system wartości. Skrót przemówienia A. Domagalskiego, przewodniczącego Rady Naczelnej PSL [1998], „Zielony Sztandar", 29 listopada.

Pastuszka S.J., Machynia J. [1997], PSL a Konstytucja, Linia Sp. z o.o., Warszawa.

Polskie partie polityczne. Charakterystyki, dokumenty [1996], red. K.A. Paszkiewicz, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza Hektor, Wrocław.

Program polityczny i społeczno-gospodarczy. Dokumenty Nadzwyczajnego Kongresu PSL [1991], Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.

Program społeczno-gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego [2001], Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.

Program społeczno-gospodarczy PSL. VIII Kongres PSL [2004], http://www.psl.org.pl/dokumenty (dostęp: 31.12.2011).

ProPOzycje pod sondaże [2010], „Zielony Sztandar", 21 lutego.

Wierzbowski B. [1990], Jaka demokracja? Jaka Konstytucja?, „Zielony Sztandar", 3 sierpnia.

Żywią, bronią, gospodarują. Dokumenty programowe PSL [1993], Polskie Stronnictwo Ludowe, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0202