Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy

Michał Halagarda

Streszczenie


Rosnąca konkurencja na rynku artykułów spożywczych sprawia, że producenci coraz częściej decydują się na wprowadzanie do sprzedaży nowych produktów. W artykule omówiono modele projektowania nowych produktów, definicje i klasyfikacje nowych produktów oraz mierniki ich sukcesu istotne dla oceny prac projektowych, a także czynniki wpływające na ich efektywność. Przedstawiono czynniki wpływające na sukces prac projektowych. Zwrócono również uwagę na ważność procesu projektowania dla poprawnego konstruowania przez firmy portfeli produktowych oraz wskazano jego rolę w budowaniu strategii marketingowych. Na koniec przedstawiono korzyści wypływające ze stosowania procesu projektowania w przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe


projektowanie żywności, opracowywanie produktów, nowy produkt, konkurencyjność firmy

Pełny tekst

PDF

Literatura


Achremowicz B., Kowalski S. [2008], Sukcesy i porażki opracowywania nowych produktów spożywczych, „Przemysł Spożywczy”, nr 1.

Babicz-Zielińska E. [2006], The Role of Psychological Factors in Food Choice, „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences”, nr 15/56 (4).

Barclay I., Benson M. [1990], Success in New Product Development: The Lessons from the Past, „Leadership & Organization Development Journal”, vol. 11, nr 6.

Bartnikowska E., Zawadzka K. [2002a], Nowe produkty mięsne. Cz. I. Opracowywanie i wprowadzanie na rynek, „Przemysł Spożywczy”, nr 8.

Bartnikowska E., Zawadzka K. [2002b], Nowe produkty mięsne. Cz. II. Opracowywanie i komercjalizacja nowych produktów mięsnych, „Przemysł Spożywczy”, nr 9.

Brethauer D. [2002], New Product Development and Delivery: Ensuring Successful Products through Integrated Process Management, AMACOM, New York.

Cooper R.G. [2001], Winning at New Products: Accelerating the Process Idea from Idea to Launch, Addison-Wesley, Reading 2001.

Czapski J. [1995], Food Product Development – opracowywanie nowych produktów żywnościowych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

Czapski J. [2011], Opracowywanie nowych produktów żywnościowych o charakterze bioaktywnym [w:] Żywność Projektowana, WAR, Kraków.

Dimancescu D., Denger K. [1996], World-Class New Product Development: Benchmarking Best Practices of Agile Manufacturing, AMACOM, New York.

Earle M., Earle R., Anderson A. [2009], Opracowywanie produktów spożywczych. Podejście marketingowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Fuller G.W. [2004], New Food Product Development: From Concept to Marketplace, 2nd ed., CRC Press LLC.

Górska-Warsewicz H. [2002], Nowe produkty na rynku a opinie i zachowania konsumentów, „Przemysł Spożywczy”, nr 8.

Górska-Warsewicz H. [2006], Innowacje na polskim rynku żywności, „Przemysł Spożywczy”, nr 4.

Graf E., Saguy S.I. [1991], Food Product Development from Concept to the Market Place, Chapman and Hall, London.

Hoban T.J. [1998], Improving the Success of New Product Development, „Food Technology”, nr 52.

Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. [2009], Konsument na rynku żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, SGGW, Warszawa.

Kotler P., Armstrong G. [2007], Principles of Marketing, 12th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

Kristensen K., Ostergaard P., Juhl H.J. [1998], Success and Failure of Product Development in the Danish Food Sector, „Food Quality and Preference”, nr 9.

MacFie H. [1994], Computer Assisted Product Development, „World of Ingredients”, nr 10.

Management of New Products [1965], Booz Allen Hamilton.

Marczak M. [2001], Jakość dóbr jako instrument konkurowania, IFGN SGH, Warszawa.

McIlveen H. [1994], Product Development and the Consumer: The Reality of Managing Creativity, „Nutrition & Food Science”, nr 6.

Moskowitz H., Beckley J., Resurreccion A. [2006], Sensory and Consumer Research in Food Product Design and Development, IFT Press Blackwell Publishing.

Pasternak K., Pawłowska A. [2004], Innowacje produktowe w przetwórstwie żywności – narzędzie konkurowania asortymentem i jakością, „Przemysł Spożywczy”, nr 9.

Podstawy marketingu [2006], red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków.

Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności.

Rudolph M.J. [1995], The Food Product Development Process, „British Food Journal”, nr 3.

Sojkin B., Małecka M. [2011], Komercjalizacja innowacji produktowych na rynku żywności [w:] Żywność projektowana, WAR, Kraków.

Sojkin B. i in. [2009], Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Stewart-Knox B., Mitchell P. [2003], What Separates the Winners from the Losers in New Food Product Development?, „Trends in Food Science and Technology”, nr 14.

Urban G., Hauser J. [1993], Design and Marketing of New Products, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

Woods T., Demiraly A. [1998], An Examination of New Food Product Development Process: A Comparative Case Study of Two Hazelnut Candy Manufacturers, Agricultural Economics Staff Paper, nr 384, University of Kentucky, College of Agriculture.

Zarządzanie nowym produktem [2000], red. E. Bem, SGH, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0305