Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania

Władysław Kędzior

Streszczenie


Przedmiotem opracowania jest aktualny problem stosowania substancji dodatkowych w produktach mięsnych. Przedstawiono zarys historyczny i cele stosowania substancji dodatkowych w żywności. Zwrócono uwagę na zmianę przepisów dotyczących dodatków. Zaprezentowano nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej. Omówiono rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. Przedstawiono unijny wykaz dodatków do żywności ze szczególnym uwzględnieniem kategorii „mięso”. Zwrócono uwagę na nowe pojęcia związane z tą kategorią oraz prace nad systemem kategorii żywności i przewodnikiem po kategoriach środków spożywczych, a także na program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności. Scharakteryzowano kategorie aktualnych substancji dodatkowych stosowanych w przetwórstwie mięsa. Przedstawiono racjonalne przesłanki do stosowania substancji dodatkowych we współczesnej technologii mięsa.

Słowa kluczowe


substancje dodatkowe, żywność, mięso, przetwory mięsne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Gajda-Wyrębek J. i in. [2012], Jak się poruszać w labiryncie nowych przepisów?, „Przemysł Spożywczy”, t. 66, nr 5.

Gajda-Wyrębek J. i in. [2013], Unijny wykaz dodatków do żywności, problemy z jego stosowaniem, „Przemysł Spożywczy”, t. 67, nr 5.

Informacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, na temat bezpieczeństwa substancji dodatkowych stosowanych w produkcji żywności [2013], Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, 9 lipca.

Kędzior W., Machnik D. [2002], Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 583, Kraków.

Mięso – podstawy nauki i technologii [2011], red. A. Pisula i E. Pospiech., Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności [2010], Dz.Urz. Unii Europejskiej z 26.03.2010, L 80/19–27.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r., zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności [2011], Dz.Urz. Unii Europejskiej z 12.11.2011, L 295/1–4.

Rutkowski A. [2004], Stosowanie dozwolonych substancji dodatkowych w przetwórstwie mięsa, drobiu i ryb, Wydawnictwo Hortimex, Konin.

Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K. [2003], Kompendium dodatków do żywności, Wydawnictwo Hortimex, Konin.

Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa [2008], red. W. Uchman, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.

Szymański P. [2007], Substancje dodatkowe stosowane w przetwórstwie mięsa. Cz. II, „Gospodarka Mięsna”, nr 9.

Szymański P. [2013], Unijny wykaz dodatków do żywności – nowe przepisy dla branży mięsnej, „Gospodarka Mięsna”, nr 7.

Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii [2010], red. F. Świderski i B. Waszkiewicz-Robak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0301