Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu

Magdalena Frańczuk

Streszczenie


W artykule omówiono ekonomiczne i prawne skutki małżeństwa. Podjęto się także zweryfikowania tezy, że małżeństwo to instytucja o charakterze prawno-ekonomicznym podobna w swej konstrukcji do spółki cywilnej. Przeanalizowano w tym celu również ekonomiczno-prawne skutki rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Instytucję małżeństwa przyrównano do spółki prawa cywilnego i wskazano analogiczne regulacje prawne o charakterze ekonomiczno-gospodarczym.

Słowa kluczowe


małżeństwo, rozwód, spółka cywilna, wkłady, wspólnota

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bochenek M. [2004], Szkice o ekonomii i ekonomistach, Mado, Toruń.

Bodnar A. i in. [2010], Rozwód i separacja. Sądowe komentarze tematyczne, C.H. Beck, Warszawa.

Czech B. [2011], komentarz do tyt. I dz. IV art. 56 [w:] K. Piasecki i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Mankiw N.G., Taylor M.P. [2009], Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Nazaruk P. [2012], komentarz do księgi trzeciej, tyt. XXXI art. 864 [w:] A. Stępień-Sporek i in., Kodeks cywilny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Sychowicz M. [2011], komentarz do tyt. I dz. II art. 23 [w:] K. Piasecki i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 1994 r., I ACr 847/93, OSAiSN 1994/11-12 poz. 65, „Wokanda” 1995/4.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0929.0508