„My jesteśmy monitoringiem”. Charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej

Andrzej Słaboń

Streszczenie


W artykule przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne metody interpretacji dokumentarnej. Wykorzystując tę perspektywę poznawczą, badano problem relacji społecznych w osiedlach grodzonych w jednej z dzielnic Krakowa. Wywiady przeprowadzono z osobami dozorującymi. Uzyskane opinie dotyczą zarówno warunków życia mieszkańców osiedli grodzonych, charakteru relacji społecznych występujących w tych osiedlach, jak i warunków pracy badanych osób.

Słowa kluczowe


metoda interpretacji dokumentarnej, wiedza koniunktywna, osiedla grodzone, wyjaśnianie socjogenetyczne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bohnsack R. [2004], Metoda dokumentarna – od koniunktywnego zrozumienia do socjogenetycznej interpretacji [w:] Społeczne przestrzenie doświadczenia.

Metoda interpretacji dokumentarnej, red. S. Krzychała, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Charmaz K. [2009], Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gądecki J. [2007], Sprzedawcy marzeń, developerzy marzeń. Jak sprzedać mieszkanie w osiedlu grodzonym? [w:] Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, red. J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy.

Glaser B.G., Strauss A.L. [2009], Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

Konecki K. [2000], Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Krzychała S. [2007], Projekty życia. Młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Słaboń A. [2008], Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej [2004], red. S. Krzychała, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Urbański M. [2009], Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0929.0507