Crowdfunding – finansowanie społecznościowe. Zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych

Magdalena Frańczuk

Streszczenie


Przedmiotem opracowania jest instytucja tzw. crowdfundingu. Jest ona o tyle ciekawa, że nieznana w prawie polskim, a szeroko rozpowszechniona przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, skąd się wywodzi. Crowdfunding można zdefiniować jako formę finansowania różnego rodzaju pomysłów czy projektów przez osoby trzecie (jakąś społeczność), które godzą się na współfinansowanie tego typu przedsięwzięć zazwyczaj bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych. W opracowaniu przedstawiono regulacje prawne związane z omawianą instytucją oraz przykłady konkretnych przedsięwzięć tego typu.

Słowa kluczowe


crowdfunding, finansowanie społecznościowe, zbiórka publiczna, regulacje prawne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bradford C.S. [2012], Crowdfunding and the Federal Securities Law, „Columbia Business Law Review”, nr 1.

Consultation by the European Commission on Crowdfunding in the EU – Exploring the Added Value of Potential EU Action [2013], http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/index_en.htm (data dostępu: 10.10.2013).

Czachórski W. [2003], Zobowiązania. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa.

Internetowy crowdfunding a przepisy o zbiórkach publicznych – wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie, http://prawo.vagla.pl/node/9704 (data dostępu: 10.03.2012).

Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS--112hr3606enr/pdf/BILLS-112hr3606enr.pdf (data dostępu: 12.10.2013).

Kaltenbeck J. [2011], Crowdfunding und Social Payments – Im Anwendungskontext von Open Educational Resources, epubli GmbH, Berlin.

Konieczna dalsza dyskusja o rozwoju crowdfundingu w Polsce i UE – stanowisko rządu do komunikatu Komisji [2014], https://mac.gov.pl/aktualnosci/konieczna-dalsza-dyskusja-o-rozwoju-crowdfundingu-w-polsce-i-ue-stanowisko-rzadu-do (data dostępu: 1.07.2014).

Król K. [2013a], Crowdfunding od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Crowdfunding. pl, Warszawa.

Król K. [2013b], Rada Ministrów zaakceptowała projekt „nowej” ustawy o zbiórkach publicznych, http://crowdfunding.pl/2013/09/09/rada-ministrow-zaakceptowalaprojekt-nowej-ustawy-o-zbiorkach-publicznych/#.UtV2idLuIYN (data dostępu:9.09.2013).

Schenk R. [2012], Crowdinvesting – Die Weiterentwicklung des Crowdfunding zur modernen und unkonventionellen Finanzierungsform fur kleine und mittelstandische Unternehmen. Wissenschaftlischen Aufsatz, Grin Verlag, Norderstedt.

The Financial Conduct Authority Outlines How It Will Regulate Crowdfunding, http://www.fca.org.uk/news/the-financial-conduct-authority-outlines-how-it-will-regulate-crowdfunding (data dostępu: 24.10.2013).

U.S. Securities and Exchange Comission [2012], Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act, http://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml (data dostępu: 20.10.2013).

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Dz.U. 2014, poz. 498.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.

Wiśniewski T. [2013], Komentarz w: G. Bieniek i in., Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, cz. 1, tyt. VII, dz. III, art. 487, LexisNexis, Warszawa.

Young T.E. [2013], The Everything Guide to Crowdfunding: Learn How to Use Social Media for Small Business Funding, FW Media.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0603