Koncepcja regulacji sharia zones w wybranych krajach Unii Europejskiej

Magdalena Frańczuk

Streszczenie


Opracowanie ma na celu syntetyczne przedstawienie problematyki związanej z możliwością wprowadzenia do tradycyjnych obszarów miejskich kultury zachodniej stref prawa szarijatu, tzw. sharia zones. W celu zobrazowania problemu przywołano aktualne statystyki i prognozy dotyczące liczby ludności muzułmańskiej zamieszkującej obszar Unii Europejskiej oraz szeroko komentowane w mediach przykłady proponowanych regulacji sharia zones w wybranych miastach europejskich. Problematyka opracowania jest aktualna w największych krajach Unii Europejskiej i ciekawa zarówno z socjologicznego, jak i prawnego punktu widzenia.

Słowa kluczowe


prawo szarijatu, ludność muzułmańska, Unia Europejska, strefy

Pełny tekst

PDF

Literatura


Anti-Muslim Prejudice Hinders Integration, The Council of Europe Commissioner’s Human Rights Comment [2012], http://humanrightscomment.org/2012/07/24/anti-muslim-prejudice-hinders-integration-5 (data dostępu: 24.07.2012).

Bauman Z. [2011], Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny, Agora, Warszawa.

Belgia: Sąd potwierdził zakaz noszenia burki [2012], http://gosc.pl/doc/1385951.Belgia-Sad-potwierdzil-zakaz-noszenia-burki (data dostępu: 7.12.2012).

Cardini F. [2006], Europa a islam. Historia nieporozumienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

General Policy Recommendation no 5: Combating Intolerance and Discrimination against Muslims, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N5/Recommendation_5_en.asp (data dostępu: 15.12.2012).

Główne zagadnienia sprawozdania EUMC „Muzułmanie w Unii Europejskiej: dyskryminacja i Islamofobia” [2006], http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/muslim/EUMC-highlights-PL.pdf (data dostępu: 11.12.2012).

Greiner U. [2010], Wulffs Rede zur Einheit, „Die Zeit online”, http://www.zeit.de/2010/41/01-Islam-Deutschland-Bundespraesident, http://britishfreedom.org/shariah-free-zone--leaflet (data dostępu: 7.10.2010).

Guidelines for Educatorson Countering Intolerance and Discrimination against Muslims. Addressing Islamophobia trough Education [2011], http://www.osce.org/odihr/84495?download=true.

Interview: Muslim Cleric in Favor of Sharia Law Plans WH Protest, http://www.youtube.com/watch?v=ddA_VjIwzn4, FoxNewsInsider (data dostępu: 22.02.2011).

Kaźmierczak Ł. [2011], Gorzki smak kebabu, http://fakty.interia.pl/prasa/przewodnik/news/gorzki-smak-kebabu,1552934,4255 (data dostępu: 5.11.2011).

Khan G.M. [2002], Mahomet Prorok, Muza, Warszawa.

Lanzieri G. [2011], Eurostat Methodologies and Working Papers, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-019/EN/KS-RA-11-019-EN.PDF (data dostępu: 1.12.2011).

Migrants in Europe – A Statistical Portrait of the First and second Generation [2010], Eurostat Statistical Books 2011 edition, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF (data dostępu: 8.12.2011).

Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia [2006], EUMC, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/156-Manifestations_EN.pdf (data dostępu: 15.07.2014).

Parzymies A., Nalborczyk A.S. [2003], Muzułmanie w Europie [w:] Oblicza współczesnego islamu, red. E. Machut-Mendecka, SWPS Academica, Warszawa.

Rada Europy wzywa do tolerancji wobec muzułmanów [2012], http://wiadomosci.onet.pl/religia/rada-europy-wzywa-do-tolerancji-wobec-muzulmanow/36s6l (data dostępu: 30.07.2012).

Salafici chcą stref szariatu w Kopenhadze [2011], http://wolnemedia.net/prawo/salafici--chca-stref-szariatu-w-kopenhadze (data dostępu: 24.10.2011).

Sardar Z., Davies M.W. [2005], Twarzą w twarz. Islam, Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Sorman G. [2007], Dzieci Rifa’y. Muzułmanie i nowoczesność, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Spór o imigrantów – Merkel podgrzała atmosferę [2011], http://fakty.interia.pl/swiat/news/spor-o-imigrantow-merkel-podgrzala-atmosfere,1545681,4 (data dostępu: 17.10.2011).

Szariat w Danii? „Niech jego zwolennicy lepiej wyjadą” [2011], http://fakty.interia.pl/swiat/news/szariat-w-danii-niech-jego-zwolennicy-lepiej-wyjada,1717438 (data dostępu: 5.11.2011).

Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W. [2007], Między lękiem a podziwem: getta społeczne w starym regionie przemysłowym [w:] Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red. W. Łukowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szef niemieckiego MSW za religią islamską w szkołach [2010], http://news.money.pl/artykul/szef;niemieckiego;msw;za;religia;Islamska;w;szkolach,180,0,671924.html (data dostępu: 7–8.09.2010).

The Future of the Global Muslim Population. Projectios for 2010–2030 [2011], The PEW Forum on Religion & Public Life, http://features.pewforum.org/muslim-population (data dostępu: 30.01.2012).

White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together as Equals in Dignity” [2008], http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf (data dostępu: 11.01.2012).

Widzyk A. [2010], Niemcy zmierzają do samolikwidacji, http://fakty.interia.pl/swiat/news/niemcy-zmierzaja-do-samolikwidacji,1524913,4 (data dostępu: 30.08.2011).

Wiktorowicz Q. [2005], Radical Islamrising: Muslim Extremism in the West, Rowman & Littlefield.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0707