Wizja państwa polskiego w programach politycznych Samoobrony RP

Rafał Lisiakiewicz

Streszczenie


Samoobrona RP jako partia polityczna przez wiele lat była fenomenem na polskiej scenie politycznej. Okres jej świetności przypada na pierwsze lata XXI w. W wyborach w 2007 r. partia poniosła klęskę i straciła reprezentację w parlamencie. Tym niemniej do tego momentu była formacją, która zdobyła znaczące poparcie społeczne, a nawet weszła do rządu. Artykuł przedstawia wizje organizacji państwa polskiego propagowane przez Samoobronę. To właśnie te projekty zapewniały jej do pewnego okresu sukcesy polityczne. Populistyczny charakter programu Samoobrony był równocześnie jedną z przyczyn upadku tej partii.

Słowa kluczowe


Samoobrona, Andrzej Lepper, partia polityczna, polski system partyjny, system polityczny, populizm

Pełny tekst

PDF

Literatura


Dutkiewicz D. [2006], Problemy polityki społecznej w programach partii politycznych [w:] Partie polityczne w wyborach 2005, red. D. Waniek, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Drelich S. [2006], Analiza marketingowa kampanii parlamentarnej Samoobrony [w:] Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Gałkiewicz W. [2000], Partia Przymierze „Samoobrona” Rzeczpospolitej [w:] Partie i koalicje polityczne III Rzeczpospolitej, red. K.A. Paszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Główne założenia projektu Konstytucji RP proponowanego przez Samoobronę RP [2004], Samoobrona, 12 września, http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.Program/index.php?document=480.zalozeniakonstytucja.html (data dostępu: 10.01.2014).

Jak można ratować państwo, gospodarkę i społeczeństwo polskie, Samoobrona, http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.Program/index.php?document=498.ratunek.html (data dostępu: 15.01.2014).

Jankowski T. [2010], Polityka zagraniczna w myśli Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, Samoobrona, 9 czerwca, http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/02.Program/index.php?document=07.html (data dostępu: 3.01.2014).

Kto pyta – ten wie: Zestaw odpowiedzi na pytania zadawane w listach, e-mailach i rozmowach telefonicznych oraz na spotkaniach a kierowanymi do przedstawicieli Samoobrony RP. Listopad 2004 [2005], Samoobrona, 16 grudnia, http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.Program/index.php?document=466.pytania_i_odpowiedzi.html (data dostępu: 17.10.2013).

Kuciński J. [2006], Wizje państwa w dokumentach programowych partii politycznych [w:] Partie polityczne w wyborach 2005, red. D. Waniek, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Lisiakiewicz R. [2014], Miejsce Samoobrony RP w typologii partii politycznych, „Zeszyty Naukowe UEK”, nr 2(926), http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0203.

Piskorski M. [2004], Samoobrona RP – kim jesteśmy i o co walczymy, Samoobrona, 18 listopada, http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Opis/ (data dostępu: 27.12.2012).

Piskorski M. [2006], Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – między lewicą a agraryzmem [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.

Program społeczno-gospodarczy, Samoobrona, http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.Program/index.php?document=489.program.html (data dostępu: 2.01.2014).

Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej [2004], Samoobrona, 19 grudnia, http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.Program/index.php?document=/473.konstytucja.html (data dostępu: 14.01.2014).

Stanowisko uczestników i konwencji wyborczej Samoobrony w sprawie próby sprzedaży polskich kopalń węgla przez rząd premiera Belki [2004], Samoobrona, 21 grudnia, http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/03.Stanowiska/index.php?document=952.html (data dostępu: 5.01.2014).

Trzecia Droga Samoobrony RP [2006], Samoobrona, 24 stycznia, http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.Program/index.php?document=464.html#5 (data dostępu: 12.05.2013).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0703