Konflikty społeczne w doświadczeniu młodzieży małego miasta

Andrzej Słaboń

Streszczenie


Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczących konfliktów społecznych przeprowadzonych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Niepołomicach. Pytania dotyczyły sposobów doświadczania konfliktów przez młodzież w różnych sferach życia – rodziny, szkoły, społeczności lokalnej, a także relacji między różnymi grupami młodzieży oraz relacji międzypokoleniowych. Na częste występowanie konfliktów w tych dziedzinach wskazywało ogółem 12–30% respondentów. Częstym źródłem nierówności i dyskryminacji w opinii badanych są: religia (6,5%), poglądy polityczne (12%), odmienne systemy wartości (15%), przynależność do subkultur (23%) oraz nierówności majątkowe (28%). Uzyskane wyniki analizowane są w kontekście problemu zapobiegania konfliktom.

Słowa kluczowe


konflikt społeczny, młodzież, społeczność lokalna, napięcia społeczne, zapobieganie konfliktom

Pełny tekst

PDF

Literatura


Coser L.A. [2009], Funkcje konfliktu społecznego, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.

Dahrendorf R. [2008], Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.

Deutsch M. [1973], The Resolution of Conflict. Constructive and Destructive Processes, New Haven, London.

Dukes E.F. [1996], Resolving Public Conflict. Transforming Community and Governance, Manchester University Press, Manchester–New York.

Griese H.M. [1996], Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Gurba E. [2013], Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspomaganie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Janas K., Krzeszowska P. [2011], Mieszkańcy gminy Niepołomice wobec uprzemysłowienia [w:] Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice 1990–2010. Wnioski dla władz lokalnych, red. W. Jarczewski, M. Huculuk, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia, komunikaty, eseje [2000], t. 1 i 2, red. M. Malikowski, Z. Seręga, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.

Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka [2005], red. M. Deutsch, P. Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Słaboń A. [2000] Konflikt społeczny w kontekście zmian kulturowych. Problem konfliktów irracjonalnych [w:] Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych.

Studia, komunikaty, eseje, t. 2, red. M. Malikowski, Z. Seręga, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.

Słaboń A. [2008], Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Starosta P. [2000], Konflikt lokalny [w:] Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, t. 2, red. M. Malikowski, Z. Seręga, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.

Sztumski J. [1987], Konflikt społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Wilmot W.W., Hocker J.L. [2011], Konflikty między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0705