Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync

Igor Styn

Streszczenie


W artykule scharakteryzowano model biznesowy banku wprowadzający nowe trendy i technologie sprzedaży usług bankowych na rynku polskim na przykładzie Alior Banku i jego w pełni wirtualnego oddziału – Alior Sync, oraz podkreślono duży potencjał rozwoju tkwiący w bankowości internetowej w Polsce i na świecie. Na potrzeby artykułu za podstawowy model biznesowy banku ze względu na kanały sprzedaży przyjęto bankowość wielokanałową. Dodatkowo jako osobny model wyróżniono bankowość opartą na mediach społecznościowych oraz bankowość w pełni wirtualną. Za nowe technologie w artykule uznano takie, które tworzą nowe, niedostępne dotychczas funkcjonalności w bankowości internetowej, w tym takie, które służą do analizy rynku w celu dopasowania usług oferowanych przez bank do zmieniającego się popytu.

Słowa kluczowe


bankowość, bankowość internetowa, model biznesowy banku, sprzedaż usług bankowych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Banki w sieci, czyli co internauci myślą o bankach [2012], 1. edycja. FFW Communications, Brand24, grudzień, http://bankiwsieci.pl/ (dostęp: 21.07.2014).

Banki w sieci, czyli co internauci myślą o bankach [2014], 3. edycja. FFW Communications, Brand24, luty, http://bankiwsieci.pl/ (dostęp: 21.07.2014).

The Customer Takes Control. EY Global Customer Banking Survey 2012 [2012], Ernst&Young, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consumer_Banking_Survey_2012.pdf (dostęp: 21.07.2014).

Ericsson J., Farah P., Vermeiren A., Buckalew L. [2012], Winning Strategies for Omnichannel Banking, Cisco Internet Business Solutions Group, June, www.cisco.com/web/about/ac79/docs/CISCO-IBSG-Omnichannel-Study.pdf (dostęp: 21.07.2014).

The Future of Branch Networks [2012], European Financial Management and Marketing Association, Equinox Consulting, Resolving Strategy Finance, ZEB, December.

Innovation in Retail Banking: Growth of Channel Innovation [2012], European Financial Management and Marketing Association, Infosys, September.

Kosiński B. [2001], Ustalanie polityki i planowanie działalności banku [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski i Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa.

Mobile Banking Users 2012-2017 [2012], Forrester, August.

NetB@nk. Raport. Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe [2012], Związek Banków Polskich, IV kw., www.zbp.pl/raporty/raport-netb-nk (dostęp: 21.07.2014).

NetB@nk. Raport. Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe [2013], Związek Banków Polskich, IV kw., www.zbp.pl/raporty/raport-netb-nk (dostęp: 21.07.2014).

Pałczyńska M. [2014], Nowe technologie i innowacje w bankowości XXI wieku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków (praca magisterska, maszynopis).

Popularity of Mobile Banking Jumps [2012], American Banking Association Survey conducted August 2-6, Ipsos Public Affairs.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011 r. [2011], www.aliorbank.pl/pl/o_banku/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe (dostęp: 21.07.2014).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. [2012], www.aliorbank.pl/pl/o_banku/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe (dostęp: 21.07.2014).

Ślązak E., Guzek E. [2012], Innowacyjna bankowość internetowa, Wolters Kluwer, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2002 r., nr 72 poz. 665 z późn. zm.

Winning through Customer Experience. EY Global Customer Banking Survey 2014 [2014], Ernst&Young, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_Consumer_Banking_Survey_2014/$FILE/EY-Global_Consumer_Banking_Survey-2014.pdf (dostęp: 21.07.2014).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1012