The Admissibility of Online Poker Games in the Polish Legal System versus Protective Legislation

Magdalena Frańczuk, Iwona Knurowska

Streszczenie


Tytuł artykułu: Dopuszczalność gier w pokera online w polskim systemie prawa a regulacje ochronne

W opracowaniu przeprowadzono analizę zmian Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.) w zakresie prowadzenia gier w pokera online w kontekście przepisów i instytucji chroniących potencjalnych graczy. Przyjęto tezę, że brak takich regulacji zastąpił ogólny zakaz hazardu online uznany przez ustawodawcę za rodzaj prewencji. Opracowanie skupia się na analizie luki, jaką można zauważyć w zmienionych przepisach ustawy hazardowej. Luka ta zatem polega na braku regulacji oraz instytucji chroniących potencjalnych graczy-konsumentów, a zwłaszcza osoby nieletnie i nie w pełni świadomie podejmujące swoje czyny, przed skutkami hazardu. Szczególnie ciekawy staje się poruszony problem w konfrontacji z uzasadnieniem motywów, jakimi kierował się ustawodawca, wprowadzając wspomniane zakazy. W opracowaniu przywołano przykłady instytucji ochronnych w wybranych krajach europejskich.


Słowa kluczowe


ustawa hazardowa, poker online, przepisy ochronne, prawodawca

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Barker A. (2013), Online Gambling Faces Closer EU Scrutiny, "Financial Times", February 3.

Błaszczyk M. (2013), Zakazana reklama hazardu (art. 110a § 1 KKS), "Monitor Prawniczy",

nr 11.

Caillois R. (2001), Man, Play and Games (Les jeux et les hommes), The Free Press of Glencoe, a division of Simon and Schuster.

Collins P. (2003), Gambling and the Public Interest, Praeger, Westport, Connecticut London.

Commission Recommendation of 14 July 2014 on principles for the protection of consumers and players of online gambling services and for the prevention of minors from gambling online, Text with EEA relevance (2014), 2014/478/EU OJ L 214, 19.7.2014.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a comprehensive European framework for online gambling (2012), COM(2012) 596 final.

Drożdż R. (2014), Aksjologiczne stosowanie prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach hazardowych, "Przegląd Sądowy", nr 10.

Meyer G., Hayer T., Griffiths M. (2009), Problem Gambling in Europe, Challenges, Prevention, and Interventions, Springer, New York.

Money Laundering Risks and e-gaming: A European Overview and Assessment, Final Report, http://www.egba.eu/pdf/Levi_Final_Money_Laundering_Risks_egaming%20280909.pdf (date of access: 16.02.2014).

Past Addiction Rates of Gamers, British Gambling Prelevance Survey 2007 (2007), National Centre for Social Research, http://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Britsh%20Gambling%20Prevalence%20Survey%202007%20-%20Sept%202007.pdf (date of access: 20.02.2014).

Stawecki T., Winczorek P. (2003), Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1106