Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Zarys problemu

Tadeusz Kudłacz

Streszczenie


W artykule zarysowana została istota badań dotyczących ekonomicznych aspektów gospodarowania przestrzenią miast i regionów. W rozważaniach koncentrowano się głównie na zagadnieniach wartościowani przestrzeni. Po przedstawieniu wyjaśnień terminologicznych związanych głównie z istotą przestrzeni oraz jej wartościowaniem omówione zostały różne konfiguracje czynników determinujących potencjalną wartość przestrzeni. Istotną część artykułu stanowią rozważania dotyczące podejścia metodycznego do wartościowania przestrzeni. Zaprezentowane zostały schematy obrazujące ogólne ścieżki postępowania w tym względzie.

Słowa kluczowe


zagospodarowanie przestrzenne, wartościowanie przestrzeni, kryteria, zarys metodyki.

Pełny tekst

PDF

Literatura


Breidert Ch., Hahsler M., Reutterer T. [2006], A Review of Methods for Measuring Willingness-to-Pay, Vienna University of Economics, Vienna.

Radam A., Abu Mansor S. [2005], Use of Dichotomous Choice Contingent Valuation Method to Value the Manukan Island, Sabah, „Pertanika Journal of Social Science and Humanities", nr 13(1).

Shogren J.F., Shin S.Y., Hayes D.J., Kliebenstein J.B. [1994], Resolving Differences in Willingness to Pay and Willingness to Accept, „The American Economics Review", vol. 84, nr 1.

Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej [2012], red. I. Cieślak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1203