TRIZ - inwentyczna metoda rozwiązywania problemów

Andrzej Gajewski

Streszczenie


TRIZ to teoria rozwiązywania problemów wynalazczych. Została opracowana w zespole kierowanym przez H.S. Altszullera, który z wykorzystaniem statystycznej analizy patentów (ponad 40 tys.) poszukiwał wzorów innowacyjnych rozwiązań. W przeciwieństwie do metody prób i błędów TRIZ pozwala na pominięcie błędnych koncepcji i dzięki temu szybciej prowadzi do znalezienia optymalnego rozwiązania. Istotą TRIZ jest pokonanie inercji psychicznej (wektor inercji) wynikającej z przyzwyczajeń, edukacji i doświadczeń. Ta z założenia inżynierska metoda znajduje obecnie coraz więcej zwolenników niemal w każdej dziedzinie, również wśród przedstawicieli nauk społecznych.

Słowa kluczowe


inwentyka, teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań, sprzeczności technologiczne, maszyna idealna, algorytm rozwiązywania problemów wynalazczych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Altszuller G.S. [1972], Algorytm wynalazku, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Altszuller G.S. [1983], Elementy teorii twórczości inżynierskiej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Andrzejewski G., Jadkowski K. [2005], TRIZ - metoda interdyscyplinarna, II Konferencja Naukowa KNWS'05 „Informatyka - sztuka czy rzemiosło", 15-18.06.2005, www.knws.uz.zgora.pl/history/pdf/knws_05_andrzejewski_g.pdf (dostęp: 30.11.2013).

Barwicki A. [2009], http://www.mt.com.pl/num/07_01/katany.htm (dostęp: 1.07.2009).

Boratyńska-Sala A. [2013], Algorytm pracy z projektami wynalazczymi, http://triz-innowacje.pl (dostęp: 30.11.2013).

Boratyński J. [2008], Z życia Henryka Altszullera, http://triz-innowacje.pl (dostęp: 30.11.2013).

Kuznecov Û.M. [2003], Teorìâ rozv'âzannâ tvorčih zadač, Ministerstvo osvìti i nauki Ukraìni, Kiìv.

Liskiewicz T. [2008], TRIZ. Method for Inventive Thinking Optimisation, http://triz.w.interia.pl/triz.pdf (dostęp: 15.06.2008).

Martyniak Z. [1997], Wstęp do inwentyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Rudniański J. [1979], Fazy rozwiązywania problemów naukowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 2.

Rudniański J. [1981], Homo cogitans, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Yumoto J.M. [2004], Miecz samurajski, Diamond Books, Bydgoszcz.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0924.01