Integracja HCD i TRIZ w projektowaniu i ocenie wyrobów

Andrzej Gajewski

Streszczenie


HCD to dogłębne poznanie i zrozumienie potencjalnych klientów, ich określonych czynności, preferencji, emocji, motywacji, problemów i środowiska, w jakim przebywają. TRIZ zorientowane jest na rozwiązywanie problemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych. TRIZ i HCD to zupełnie inne filozofie projektowania, wytwarzania i oceny wyrobów. Wydaje się jednak, że spojrzenie na wyrób z punktu widzenia metodologii zarówno TRIZ, jak i HCD jest szansą na właściwy, zgodny z oczekiwaniem konsumentów rozwój towarów, szczególnie towarów konsumpcyjnych. W artykule przedstawiono przykładowe obszary, w których główny nacisk położony jest na użyteczność danego wyrobu (tu zastosowanie znajdują metody TRIZ), oraz obszary, w których większe znaczenie mają metody zastosowane w HCD.

Słowa kluczowe


HCD, TRIZ, rozwój wyrobów, ocena wyrobów, struktura użycia, użyteczności i znaczenia

Pełny tekst

PDF

Literatura


Barney M., McCarty T. [2005], Nowa Six Sigma, Helion, Gliwice.

Gajewski A. [2006], Metoda TRIZ w towaroznawstwie, „Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4(9).

Gajewski A. [2007], Metoda TRIZ w towaroznawstwie (cz. 2), „Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3(12).

Hipple J. [2006], The Use of TRIZ Principles in Consumer Product Design, Proceedings: Papers presented at the Altshuller Institute for TRIZ Studies Symposiums (TRIZ CONs) on TRIZ Methodology and Application, June.

Jana R. [2006], The World According to TRIZ, Business Week Online, May.

Mann D.L. [2006], Unleashing the Voice of the Product and the Voice of the Process, „TRIZ Journal", June.

Pelt A.V., Hey J. [2006], Using TRIZ and Human-Centered Design for Consumer Product Development, Proceedings of the ETRIA TRIZ Future Conference 2006, Held in Kortrijk, Belgium, October 9-11.

Runhua T. [2002], Voice of Customers Pushed by Directed Evolution, „TRIZ Journal", June.

Sanders E. [1990], Converging Perspectives: Product Development Research for the 1990s, http://www.maketools.com/pdfs/ConvergingPerspectives_Sanders_92.pdf (dostęp: 31.12.2010).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0924.02